Advies

STOC realiseert oplossingen voor personeels- en organisatievraagstukken binnen uw zorg- of welzijnsinstelling.

STOC stelt mensen centraal bij de realisatie van haar oplossingen. Vanuit deze gedachte geven wij onder meer advies over personeels- en organisatieontwikkeling. Denk aan duurzame inzetbaarheid van werkenden in de zorg en welzijn. Ook op het gebied van project- en programmamanagement kunnen wij een rol spelen. Zo kan STOC u helpen bij het opzetten, implementeren en borgen van een opleidingsinfrastructuur en het bouwen van leerhuizen. Daarnaast bieden wij diverse coachingsprogramma's aan.

STOC beschikt ook over ruime ervaring op het vlak van financieringsmogelijkheden die het opleiden en ontwikkelen van uw medewerker en organisatie aantrekkelijk kunnen maken. Wij informeren u graag over subsidie- en fiscale mogelijkheden voor uw organisatie.

STOC heeft de ideale mix van expertise en ervaring in huis: zowel onderwijskundige, personele als vakinhoudelijke kennis.

Wilt u meer weten?
Neem contact op met een van de adviseurs van STOC en bespreek de mogelijkheden voor uw organisatie en mensen.

Lees meer
personeel en organisatie advies
financieel advies