Subsidie innovatie

Wanneer u binnen uw organisatie (of in samenwerking met andere organisaties en/of kennisinstellingen) bezig bent met op innovatie gerichte activiteiten - (technologische) verbetering en/of vernieuwing - dan zijn er interessante innovatie subsidieregelingen voor u beschikbaar.

Ook activiteiten en projecten op het gebied van sociale innovatie zoals arbeidstijdenmanagement (flexibel roosteren en duurzame inzetbaarheid) en procesverbetering (taakverrijking, multi-inzetbaarheid en kennisdeling) kunnen voor innovatie subsidie in aanmerking komen.

Geinteresseerd?
Wilt u weten of uw project op het gebied van sociale innovatie voor subsidie in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag over de actuele mogelijkheden.