Personeels- en organisatieontwikkeling

STOC biedt oplossingen op het terrein van strategische personeels- en organisatieontwikkeling. Wij helpen organisatiedoelstellingen te vertalen naar beleid gericht op inzetbaarheid van voldoende gekwalificeerde mensen.

De dienstverlening spitst zich met name toe op human resource development (HRD), waarbij het leren en ontwikkelen van mensen en organisaties centraal staat. Het domein is daarbij niet beperkt tot de zorgprofessional, maar strekt zich ook uit tot onder andere financiële en administratieve medewerkers in de zorgsector.

Actueel  
Diverse ontwikkelingen zoals de verschuiving van intramuraal naar extramuraal, afbouw van lagere ZZP'ers, het scheiden van wonen en zorg, zorgverzwaring en vergrijzing hebben grote effecten op uw personeelsbehoefte en beleid. STOC is in staat om uw personeelsbestand te analyseren en uw strategie te vertalen naar personeelsbehoeften, zodat wij u kunnen adviseren in korte en langere termijn acties. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een tool om uw personeelsopbouw in kaart te brengen, kunt u de effecten van pensioenleeftijd, seniorendagen, lengte dienstverband, maar ook ontslag of het vervallen van functies in kaart brengen. STOC helpt u zicht te krijgen op de vervangingsvraag, inzetbaarheid en productiviteit van uw personeel.

Meer weten?
Neem contact met ons op voor informatie over onze adviesdiensten.

Lees ook:

Coaching
Managementdevelopment
Financieel advies
Project- en programmamanagement