Coaching

Kwaliteit van coaching en mentoring

Coaching en mentoring hebben een grote vlucht genomen in de zorg. Zo is het aantal praktijkbegeleiders dankzij meer praktijkgerichte opleidingen toegenomen. Van deze praktijkbegeleiders wordt verwacht dat ze hun lerende collega's vooruit helpen bij het studeren. Van ervaren zorgmedewerkers wordt soms verwacht dat ze een nieuwe medewerker onder hun hoede nemen. Grotere organisaties nemen soms een externe coach in de arm. Op allerlei fronten plukt men de vruchten van coaching. Er is alleen een probleem: de kwaliteit van coaching en mentoring is moeilijk te meten en te borgen.

Geen minimumnorm
Er blijft echter tot op heden een probleem aan coaching en mentoring verbonden dat moeilijk oplosbaar lijkt te zijn. Er wordt regelmatig getwijfeld aan de kwaliteit van de begeleiding op de werkvloer. Begeleiders, coaches en mentoren behoren niet tot een beschermde beroepsgroep, er zijn geen minimale eisen en er is geen standaard opleiding voor te volgen. In feite kan iedereen zich coach of mentor noemen. Het aantal trainingen en opleidingen dat zich hierop richt is dan ook zeer divers. Het is voor werknemers en werkgevers echter erg moeilijk om te bepalen of een opleiding tot coach of mentor van voldoende kwaliteit is, en of de getrainde medewerker nu wel of niet een goede coach is.
De belangen zijn groot. Het verschil tussen goede en matige coaches maakt het verschil tussen goede en middelmatige medewerkers en daarmee goede en middelmatige organisaties.

Advies
De adviseurs van STOC adviseren u graag over op welke wijze coaching in uw organisatie het beste vormgegeven kan worden waarbij optimale kwaliteit centraal staat. Ook in de uitvoering en implementatie ervan (trainingen en opleidingen) kunnen wij ondersteuning bieden middels maatwerktrajecten.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.