Project- en programmamanagement

Een opleidings(infra)structuur opzetten, implementeren en optimaal laten verlopen, kent vele uitdagingen. 

De adviseurs van STOC helpen u op weg om uw projecten vorm te geven.

  • Op welke wijze vertalen we de organisatiedoelstellingen naar een opleidingsbeleid?
  • Hoe breng ik de competenties van de huidige medewerkers in kaart?
  • Welke leerroute moeten zij volgen?
  • Wat heb ik nodig als randvoorwaarden?
  • Hoe informeer ik alle betrokkenen en welke trainingen zijn er noodzakelijk?
  • Wie zet ik in als begeleider, beoordelaar of examinator?
  • Hoe organiseer ik de toetsing in ons bedrijf en laat ik dit zo objectief mogelijk verlopen?
  • Kan ik de interne opleiding opnemen in de kwalificerende opleiding en hoe doe ik dat dan?
  • Hoe vang ik de uren op van medewerkers in opleiding? 

Dit zijn slechts een aantal vragen die bij u kunnen leven in het kader van uw intern opleidingsbeleid. STOC kan uw partner zijn in het neerzetten van een gedegen structuur waarbij wij ook zorgdragen voor de uitvoering en borging ervan.

In onze aanpak staat de werkplekanalyse centraal.

STOC WerkPlekAnalyse ( WPA )
De basisfilosofie van de STOC opleidingen en trainingen is dat de praktijk de beste leeromgeving is. Die praktijk, de werkplek, is bij elke organisatie uniek. Afhankelijk van uw wensen kan STOC een beroepsgerichte opleiding daarom bedrijfsspecifiek invullen. Wij brengen in kaart welke kennis en vaardigheden nodig zijn om op de werkplek te kunnen functioneren op het niveau van een vakvolwassen zorgmedewerker. Van hieruit kunnen we de koppeling maken naar de STOC opleiding: we maken een selectie van leermiddelen en koppelen de praktijkgerichte examinering aan de werkplek. Op deze manier volgen uw medewerkers een volwaardige (mbo-)opleiding die tegelijkertijd volledig is toegespitst op uw werkplek.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Werkplekanalyse van STOC? Of, wilt u weten hoe STOC u kan helpen bij het opzetten, implementeren en borgen van uw opleidingsstructuur? Neem dan contact met ons op.