Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van STOC voor bedrijven kunt u hier downloaden.

Voor consumenten(particulieren) hanteert STOC de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO. Deze zijn hier te downloaden.

STOC conformeert zich aan de gedragscode beroep en bedrijf van de NRTO en de gedragscode consumenten van de NRTO.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

STOC bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat STOC voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk