GVS: Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

GVS: Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek

Specialisatie voor Verzorgende MBO niveau 3

De complexiteit in de zorg neemt toe en het aantal zorgvragers met toenemende complexe somatische problemen stijgt. Dit vraagt van professionals een proactieve benadering waarin de cliënt centraal staat met aandacht voor behoud of herstel van functioneren, zelfredzaamheid en ervaren van kwaliteit van leven.

Proactieve zorg is het inschatten van de risico’s op verslechtering in functioneren en het bieden van interventies die deze risico’s verkleinen. Kernwoorden in dit proces zijn: anticipeer, delegeer, evalueer. In de GVS opleiding wordt vanuit deze proactieve methodische benadering een stevige vakinhoudelijke basis gelegd voor de somatische zorg en Multi pathologie. Dit wordt gecombineerd met aandacht voor eigen regie, wonen en welzijn. Vanuit een meervoudig perspectief wordt de focus op midden en hoog-complexe zorgsituaties gelegd.

Vanuit de jarenlange ervaring van STOC met de opleiding GVP en EVV en VIG is in samenwerking met het werkveld de opleiding GVS ontwikkeld.

Programma

STOC heeft de Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS) opleiding competentiegericht ontwikkeld en bevat vier modules:

1. Methodisch handelen o.a. SFMPC model; proactief werken;

2. Ziektebeelden, Multi-pathologie Gedragsbeelden, Psychosomatiek;

3. Formele en informele zorg; het werken vanuit de zorgtriade systeem-contextueel
    denken en handelen; professionele samenwerkingsrelaties aangaan vanuit
    multidisciplinaire benadering;

4. Module welzijn, zorg eigen regie.

Het programma wordt verrijkt met een trainingsacteur om een aantal vaardigheden goed te ervaren in te oefenen. De opleiding wordt verzorgd door complementaire docenten die via verschillende leerstijlen en praktijkervaringen overdracht van kennis en ervaring realiseren.


Voor wie?

STOC heeft op basis van het nieuwe profiel een intensieve competentiegerichte opleiding ontwikkeld, speciaal bestemd voor Verzorgenden niveau 3 die zich willen specialiseren in Somatiek.

Resultaat

Wanneer de opleiding met goed gevolg afgerond is, ontvangen geslaagden het STOC-certificaat voor Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS).

Praktische informatie

Duur en studiebelasting
De opleiding bestaat uit een introductiebijeenkomst, 13 lesdagen van 7 uur en 5 zelfstudiedagen. De doorlooptijd van de opleiding bedraagt gemiddeld 9 maanden. Gemiddeld is er eenmaal per 2 à 3 weken een lesdag gepland, waarbij we rekening proberen te houden met de schoolvakanties. De planning bij een in-company traject wordt gemaakt in overleg met de organisatie.

Begeleiding & lessen
De docenten van STOC zijn verantwoordelijk voor de theorielessen en de procesbegeleiding.

Locaties
Wilt u meer weten over de locaties van deze opleiding, raadpleeg dan de trainingskalender op onze website of neem telefonisch contact op met ons team via 070 337 83 03.

Lesmateriaal
• Het portfolio
• 4 moduleboeken

Investering open aanbod
De investering bedraagt per persoon € 1850, - (inclusief BTW).

Investering in-company
Wij maken graag een offerte voor u op maat. Informeer bij een van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Er staan nog geen nieuwe data ingepland. Informeer naar de mogelijkheden.