Oplossingsgericht werken in de hulpverlening

  • Incompany

Incompany

In de dagelijkse praktijk werken zorgverleners vaak oplossingsgericht. Maar hoe vaak krijgen hulpverleners de cliŽnten niet in beweging? Of kan door bezuinigingen het gewenste resultaat niet worden behaald? Of had de hulpverlening effectiever en efficiŽnter gekund?

In onze nieuwe opleiding ĎOplossingsgericht werken in de hulpverleningí richt de deelnemer zich volledig op de competenties en talenten van de cliŽnt en zoeken zij van daaruit creatief naar een oplossing. En uit ervaring weten we dat dat werkt! Want naar aanleiding van succesvolle resultaten uit de praktijk is deze leergang ontwikkeld.

Zorgbureau Talent uit Zuid-Limburg werkt al jaren vanuit een oplossingsgerichte benadering waarbij zij zich richten op de bij de cliŽnt aanwezige competenties en talenten en het creatief zoeken naar oplossingen. Zij zijn hier zo succesvol in dat zij in 2016 ook een Maastrichtse Ondernemersprijs hebben gewonnen.

In samenwerking hebben STOC en Zorgbureau Talent besloten om een opleiding op HBO-niveau te ontwikkelen waarbij hulpverleners worden geschoold via deze succesvolle methodiek.

Programma

Oplossingsgericht werken is er voor mensen die zich niet meer in staat voelen om zelf, of met hulp van mensen in hun omgeving, hun problemen te hanteren. Dat wil zeggen: hun eigen oplossend vermogen schiet tekort.

Deze Post HBO opleiding kent een andere insteek en thematiek dan andere opleidingen op dit gebied. Naast kennisonderwerpen komen ook persoonlijke ontwikkeling, met onderwerpen als leiderschap, zelfreflectie, eigen effectiviteit, vaardigheden en stijl van beÔnvloeden, aan de orde.

Programma:

Dag 1: De theorie van oplossingsgerichte opvoedkunde;
Dag 2: Methodisch te handelen;
Dag 3: Oplossingsgericht communiceren, te ondernemen en te innoveren;
Dag 4: Omgaan met doelgroepen en sociale media;
Dag 5: Praktijkdag;
Dag 6: Reflectie op het eigen handelen en dat van anderen via praktijkcases.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor hulpverleners met een opleiding in de zorg en welzijn op minimaal HBO-niveau.

Resultaat

De kern van oplossingsgericht werken is het samen met de cliŽnt vanuit de zorg/hulpvraag construeren van oplossingen waarbij cliŽnten dusdanig worden geholpen dat zij op eigen wijze werken naar de door de cliŽnt gewenste situatie.
Na het volgen van deze opleiding ben je beter in staat om hieraan bij te dragen.

Praktische informatie

Praktische informatie

ē Duur: De opleiding bestaat uit 5 lesdagen van 6 uur en 1 praktijkdag van 8 uur. De deelnemer dient rekening te houden met 3 zelfstudiedagen gedurende het programma;
ē Erkenning: De opleiding is geaccrediteerd door SKJ en levert 57 accreditatiepunten op;
ē Groepsgrootte: maximaal 14 deelnemers;
ē Locatie: De trainingsdagen van de opleiding vinden plaats op een unieke locatie van Zorgbureau Talent (Grote Gracht 74, te Maastricht). De praktijk vindt plaats in overleg met Zorgbureau Talent. Omdat de praktijkdag aansluitend aan lesdag 4 plaatsvindt, kan een overnachting in Maastricht worden verzorgd;
ē Investering: De investering bedraagt per persoon Ä 1.595, - (inclusief BTW) en Ä 95,90 voor het boekenpakket.