Opleiding GRZ

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

Leren werken vanuit het uitgangspunt Ďalles is revalidatieí is ťťn van de belangrijkste onderdelen van het werken in een therapeutisch klimaat. Tegelijkertijd is dit ook ťťn van de moeilijkste onderdelen De benadering van de cliŽnt vraagt namelijk om een cultuuromslag bij alle medewerkers. Iedereen moet leren de cliŽnt op een positieve manier te stimuleren en te motiveren. Iedereen moet leren minder snel een helpende hand te bieden maar eerst samen met de cliŽnt te bekijken of hij het zelf kan.

Als verzorgende heb je de taak deze doelgroep te begeleiden in hun revalidatieproces. Dat vergt nogal wat van je deskundigheid op gebied van kennis van de doelgroep, ziektebeelden, behandelmethoden en wet- en regelgeving. In de GRZ-opleiding leert de deelnemer de taken van de geriatrisch revalidatie verzorgende te verrichten.

STOC heeft de GRZ opleiding competentiegericht ontwikkeld in vier modules:

Module 1: Positionering van de geriatrisch revalidatie verzorgende en het werken binnen de eigen zorgsetting met zorg revalidatieplan.
Module 2: Specifiek op de GRZ gerichte gespreksvaardigheden.
Module 3: Professionalisering als GRZ
Module 4: CliŽntgericht en inter- en multidisciplinair samenwerken

In deze vier modules komen alle beroepscompetenties zorgvuldig aan bod.
Het programma wordt verrijkt met een trainingsacteur om een aantal vaardigheden goed te ervaren door te oefenen.
Wanneer de opleiding met een voldoende wordt afgerond, krijgt de deelnemers het branche erkende GRZ-diploma en de speld voor Verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg.

Programma

Programma

Module 1 Positionering van geriatrisch revalidatie verzorgende en het werken binnen de eigen zorgsetting met zorgrevalidatieplan
Verdiepen in de doelgroep van geriatrische revalidant, de rollen als geriatrisch revalidatie verzorgende en de randvoorwaarden om die rollen uit te voeren, visie van de GRV/het GRZ team op een beroepshouding bij geriatrische revalidatie. Vastleggen van de specifiek voor de revalidant gemaakte afspraken in het zorgrevalidatieplan.

Module 2 Specifieke op de GRZ gerichte Gespreksvaardigheden
Vaardigheden verbreden en verfijnen op gebied van communicatie en gesprekvoeren in uiteenlopende situaties binnen de revalidatiezorg. Motiverende gespreksvoering. Werken en denken vanuit de zorgtriade. Coping gedrag.

Module 3 Professionalisering als geriatrische revalidatie verzorgende
Het maken van een verbeterplan. Hierin komen de kerntaken en competenties van GRV aan bod.
Module 4 CliŽntgericht en interdisciplinair samenwerken
CliŽntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat, interdisciplinair en multidisciplinair samenwerken, resultaatgericht werken in een therapeutisch klimaat. Het creŽren van een therapeutische en herstellende omgeving voor de geriatrische revalidant, het begeleiden en her activeren van de revalidant.

Voor wie?

Specialisatie/bijscholing voor Verzorgende MBO niveau 3, VIG, EVV en GVP.

Resultaat

Resultaat

De opleiding sluit aan bij de kerntaken die een GRZ heeft. Deze kerntaken zijn:
Kerntaak 1: de cliŽnt en de mantelzorger ondersteunen bij training gericht op het bereiken van revalidatiedoelen
Kerntaak 2: CoŲrdineert de zorg voor de cliŽnt in samenwerking met de leden van het multidisciplinair team dat de cliŽnt begeleidt en behandelt bij de revalidatie

Praktische informatie

Duur en studiebelasting

De GRZ opleiding bestaat uit 12 lesdagen van ieder 6 uur. De doorlooptijd van de
opleiding bedraagt gemiddeld 7 tot 9 maanden. Daarnaast is er bij incompany trajecten de mogelijkheid om intervisiebijeenkomsten te plannen. Gemiddeld is er eenmaal per 2 ŗ 3 weken een lesdag gepland, waarbij we rekening houden met de schoolvakanties.
De planning bij een incompany traject wordt gemaakt in overleg met de organisatie.

Begeleiding en lessen

Zowel de docenten als de begeleiders in de praktijk hebben een rol bij de begeleiding van de deelnemer bij het maken van de proeves.

De docenten van STOC zijn verantwoordelijk voor de theorielessen en de procesbegeleiding. Er worden per opleidingstraject twee docenten ingezet.
De begeleiders in de praktijk zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding bij het maken van de proeven en de beoordeling hiervan. Daarnaast wordt er op twee verschillende momenten in het traject een trainingsacteur ingezet die de deelnemers helpt bij het oefenen van de praktijksituaties.

Twee weken voor de startdatum wordt bepaald of de opleiding in het open aanbod doorgaat.

Lesmateriaal

Het opleidingsmateriaal van de GRZ opleiding bestaat uit:
ē Het portfolio.
ē Vier moduleboeken.

Locaties open inschrijving

Wilt u meer weten over de locaties van deze opleiding, raadpleeg dan de trainingskalender op onze website. Of neem telefonisch contact op met ons team via 070 33 78 303.

Investering open aanbod

De investering per persoon bedraagt Ä 1.750 (inclusief BTW). Dit is inclusief lesmateriaal.

Investering incompany

Wij maken graag een offerte voor u op maat. Informeer bij een van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Data

  • Vrijdag 06 September 2019 STOC te Houten
    Overige data: volgen later