Verzorgende D (niveau 3)

 • Open training
 • Incompany

Open training, Incompany

Een verzorgende D verricht naast de taken van een verzorgende C in hoofdzaak persoonsgerichte lichamelijke verzorging, huiselijke ziekenverzorging en eenvoudige verpleegkundige taken.

De verzorgende moet in het bezit zijn van het diploma Verzorgende C zijn. De opleiding Verzorgende D bestaat uit 1 deelkwalificatie.

Programma

In de opleiding komt aan bod:

 1. Kwaliteitswet zorginstellingen, kwaliteitsregister en BIG;
 2. Bevoegdheid en bekwaamheid;
 3. Verzorgen van rode wonden;
 4. (in opdracht) Toedienen van insuline via een insulinepen;
 5. Bepalen van bloedglucosewaarden;
 6. Lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- of warmtebehandeling;
 7. Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriele en niet steriel materiaal);
 8. Verzorgen van een stoma; 
 9. Bewaken vitale functies van de cliënt.

De bijeenkomsten zijn praktisch zowel theoretisch als praktisch van aard.
Naast het uitdiepen van de theoretische kaders oefent u in een skilllab de handelingen volgens protocol.

 

Voor wie?

De Verzorgende D module is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn als verzorgende en vanuit de organisatie een beperkt aantal voorbehouden en verpleegtechnische handelingen mogen uitvoeren.
De deelnemers hebben vanuit hun opleiding kennis van specifieke doelgroepen en zorgvragers (ziekteleer).

Resultaat

Toetsing
De toetsing valt onder verantwoordelijkheid van STOC. Deelkwalificatie Thuiszorg 4 wordt integraal getoetst bij de deelkwalificatie Thuiszorg 10.

De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Deze proeve van bekwaamheid wordt afgenomen door de praktijkbegeleider van de eigen organisatie en een externe beoordelaar.

De proef bestaat uit het zelfstandig uitvoeren van een aantal handelingen met aansluitend een reflectiegesprek van ca. 30 minuten , waarin de kandidaat de handelingen bij de uitgevoerde opdrachten kan toelichten en verantwoorden.

Indien de proeve van bekwaamheid voldoende wordt beoordeeld is de kandidaat geslaagd en ontvangt hij/zij het landelijk erkende diploma Verzorgende D.

De toetsing is extern gelegitimeerd door Calibris.

Vrijstellingen
Deelnemers die menen in aanmerking te komen voor vrijstellingen dienen schriftelijk een verzoek in te dienen bij het examenbureau van STOC. Kopieën van diploma´s en cijferlijsten dienen te worden meegezonden

Deelnemers met het diploma thuishulp A krijgen een vrijstelling voor deelkwalificatie 3 van de thuiszorgopleidingen

Deelnemers met het diploma verzorgingshulp B krijgen een vrijstelling voor deelkwalificatie 3 en 4 van de thuiszorg opleidingen

Deelnemers met het diploma verzorgende C krijgen een vrijstelling voor deelkwalificaties 3, 4, 7, 8 en 9?

Deelnemers met het landelijk erkende diploma Verzorgende D kunnen doorstromen naar de opleiding wijkziekenverzorgende nieuwe stijl (VIG-plus). Op basis van vrijstellingen komt de deelnemer in aanmerking voor een verkort programma.

Deelnemers met het diploma verzorgende D die willen doorstromen naar de opleiding Verzorgende (niveau 3), komen op grond van hun portfolio in aanmerking voor vrijstelling voor de deelkwalificaties 202, 204, 301, 302 en 305.

Daarnaast kunnen zij de deelkwalificaties 308 en 309 in een verkort programma volgen. Bij doorstroming naar de opleiding verpleegkundige op niveau 4 krijgen zij een vrijstelling voor deel- kwalificatie 204 en een verkort programma voor deelkwalificatie 302.


Wat vinden onze docenten

"Na een aantal maanden opleiding zie ik de deelnemers veranderen. Professioneler, bewuster en in staat hun positie in te nemen waarvoor ze worden opgeleid in deze opleiding. En dat zie je ook terug bij hen op werkvloer!

"In het begin van de opleiding heel erg wennen voor deelnemers. Zij moeten de balans vinden tussen privé en werk.
Door in de lessen de eigen praktijksituatie te verbinden met de theorie, de eigen ervaringen daaraan te koppelen en open te staan voor elkaars feedback ontwikkelen de deelnemers zich tot professionele beroepsbeoefenaars. Iets waar zij trots op mogen zijn!"

Praktische informatie


Duur: 6 dagdelen van 3 uur

Tijdsinvestering
De opleiding betreft 6 dagdelen van 3 uur. U dient rekening te houden met ca 3 uur voorbereiding per dagdeel waarin toetsopdrachten worden gemaakt.

Instroom eisen
De opleiding sluit aan op deelnemers met een Verzorgende C diploma of ander verzorgende diploma.
De deelnemers zijn werkzaam als verzorgende.

Theorie en praktijk
In de theoriebijeenkomsten worden de theoretische kaders verhelderd en wordt praktisch met behulp van protocollen geoefend in de diverse handelingen. Deelnemers bestuderen thuis lesstof en stellen eigen leervragen op.
Het portfolio omvat ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten en een Proeve van Bekwaamheid.
Indien de deelnemer de ontwikkelingsgericht opdrachten met een voldoende heeft afgerond, mag de deelnemer de module afsluiten met de kwalificerende Proeve van Bekwaamheid.

Diploma
Indien de kwalificerende Proeve van Bekwaamheid is behaald ontvangt de deelnemer het diploma Verzorgende D.

Kosten in-company trainingen
Wij geven u graag een offerte op maat.

Kosten open inschrijving
De kosten voor het volgen van de opleiding Verzorgende D in een open inschrijving zijn € 950,- inclusief 6 lesbijeenkomsten, boekenpakket, lesmateriaal, reguliere examens, koffie/thee en BTW

De kosten voor een schriftelijke herkansing op een landelijke examendag in Bunnik bedragen € 97,50 p.p.
De kosten voor een mondelinge herkansing van schriftelijke examen op een landelijke examendag in Bunnik bedragen € 180,- p.p.

De opleiding gaat gegarandeerd van start op 6 november 2018. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Kijk voor de geplande startdata in onze trainingskalender

Er staan nog geen nieuwe data ingepland. Informeer naar de mogelijkheden.