Opleidingen & Trainingen

Neem contact op met Stoc

Verzorgende IG (niveau 3)

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

De opleiding Verzorgende IG is een landelijk erkende mbo-opleiding. De opleiding leidt deelnemers op tot het competentieniveau dat benodigd is om als verzorgende IG adequaat aan de slag te gaan. Nadat u de opleiding hebt afgerond kun u zelfstandig de taken van een verzorgende IG uitvoeren. Deze taken zijn het zorgdragen voor het welzijn van de cliënt en bijvoorbeeld het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Ook het werken volgens het zorgleefplan is één van de taken.
De basis voor de Verzorgende IG opleiding van STOC, is het door het kenniscentrum Calibris ontwikkelde kwalificatiedossier, met de VVT-sector als uitstroomprofiel. De opleiding sluit dan ook aan bij de kerntaken die een Verzorgende IG heeft. Deze kerntaken zijn:

Kerntaak 1: Het bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier
Kerntaak 2: Het uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken

Deze kerntaken zijn onder te verdelen in werkprocessen. Dit kunt u zien als de concrete taken die u als Verzorgende IG hebt. De manier waarop u die taken vervult, wordt bepaald door de mate van beheersing van diverse competenties. Deze competenties kunt u zien als een bundeling van kennis, vaardigheden en houding om uw taken als Verzorgende IG goed uit te kunnen voeren.

Programma

Modulaire opbouw
De opleiding is modulair opgebouwd. Elk werkproces is vertaald in een module. De verkorte opleiding voor verzorgenden, bestaat uit 12 modules. Deze modules worden behandeld in 55 dagdelen van 3 uur. De verkorte opleiding voor helpenden, bestaat ook uit 12 modules. Deze modules worden behandeld in 69 dagdelen van 3 uur.

De modules vormen de leidraad van de opleiding waarin de werkplek centraal staat. Elke module kent een moduleboek en bestaat uit huiswerkopdrachten die u in de praktijk moet uitvoeren. Ter ondersteuning volgt u de theorielessen waarin de betreffende onderwerpen behandeld worden. In ieder moduleboekje vindt u terug welke theorie erbij hoort. Ter afsluiting van een module volgt een moduleopdracht. Daarnaast bevat de opleiding een aantal proeven en een aantal theorietoetsen. In een proeve laat u zien dat u de stof integraal beheerst.

In het onderstaande schema worden de werkprocessen en de bijbehorende modules benoemd.Doorlooptijd
De verkorte VIG opleiding voor helpenden neemt gemiddeld 13 maanden in beslag en de verkorte VIG opleiding voor verzorgenden neemt ongeveer 10 maanden in beslag. Wij plannen doorgaans één lesdag per week, waarop twee dagdelen van 3 uur behandeld worden.

Vrijstellingen
De genoemde aantallen dagdelen zijn gebaseerd op instroom met een diploma helpende of verzorgende (bijvoorbeeld bejaardenverzorgende en MDGO VZ). Andere diploma’s geven mogelijk ook recht op dezelfde vrijstellingen. Neem hiervoor contact met ons op.

Uitstroommogelijkheden lager niveau
Het opleidingsmodel is dusdanig opgebouwd dat u eerder kunt uitstromen met een erkend diploma indien het oorspronkelijk gekozen eindniveau niet haalbaar blijkt. Stel, u bent nu gekwalificeerd als Helpende en uw doel is om opgeleid te worden naar Verzorgende IG, dan bieden wij de mogelijkheid om eerder uit te stromen als Verzorgende C of D, mocht het niveau van Verzorgende IG niet haalbaar blijken.

Begeleiding en lessen
Tijdens de opleiding wordt u begeleid door een docent en door uw werkbegeleider. Wij streven ernaar maximaal twee docenten de gehele opleiding te laten verzorgen.

Intaketest

Wij nemen vóór de start een digitale intaketest af. Deze test neemt ongeveer 90 minuten in beslag. Deze intaketest geeft inzicht in uw capaciteiten en persoonlijkheid en geeft tevens advies over de gewenste begeleidingsstijl. Daarnaast wordt gemeten voor welke competenties van het kwalificatiedossier u meer of minder aanleg hebt. Door deze test af te nemen krijgen wij meer inzicht in de mate waarin het waarschijnlijk is dat u de opleiding succesvol zult doorlopen en afronden.

Voor wie?

We hebben verschillende instroomprofielen ontwikkeld. Hieronder staan de meest gevraagde instroomprofielen. Mocht u interesse hebben, maar uw instroomprofiel staat er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Instroom Vmbo of zonder achtergrond en ervaring in de zorg: 91 dagdelen à 3 uur

Instroom Helpende: 69 dagdelen à 3 uur

Instroom Verzorgende (o.a. bejaardenverzorgende en MDGO VZ): 60 dagdelen à 3 uur

Instroom Verzorgende C: 43 tot 51 dagdelen à 3 uur, afhankelijk van jaartal diploma.

Resultaat

Wanneer alle onderdelen van de opleiding met een positief resultaat worden afgesloten, ontvang u het erkende mbo-diploma Verzorgende IG op niveau 3 (CREBO 25491).

Praktische informatie

BBL opleiding
De opleiding kan zowel via open inschrijving als incompany worden uitgevoerd. U dient wel rekening te houden met een aantal randvoorwaarden om te kunnen starten met de opleiding. De opleiding wordt standaard conform de beroepsbegeleidende leerweg aangeboden (BBL). Dat betekent dat u bij een zorginstelling in de VVT-sector, dat erkend is als leerbedrijf, BPV uren moet kunnen maken (stage-uren). Het uitgangspunt is minimaal 16 BPV uren per week.
Let op: dit is exclusief onderwijsuren. Tevens moet de organisatie bereid zijn om u te begeleiden gedurende de opleiding. Voor meer informatie kun u contact opnemen met STOC.

Derde leerweg
Bij incompany trajecten kunnen wij de opleiding ook volgens de derde leerweg verzorgen. Het is een leerweg waarin de weg naar het resultaat vrij ingevuld mag worden, er is minder regelgeving als in de BBL route. Dat betekent dat er geen wettelijke eisen zijn ten aanzien van het aantal contacturen en BPV uren. Wel dient het leerbedrijf door Calibris erkend te zijn. STOC heeft naast de erkenning voor de BBL route ook de erkenningen voor deze derde leerweg.
In deze derde leerweg kan in een co-creatie een volledig maatwerktraject vormgegeven en ingevuld worden voor kwalificerende (op)scholing van medewerkers. Aan de hand van een 0-meting (assessment) kunnen we vaststellen welke competenties en werkprocessen iemand al beheerst en op welke onderdelen nog scholing gewenst is. Daar kan dan een traject voor ingericht worden, al dan niet met inzet van eigen deskundigen en/of docenten. Om deze 0-meting uit te kunnen voeren hebben wij een bekwaamheidsindicator ontwikkeld. In deze bekwaamheidsindicator worden de medewerkers gescreend op het wel of niet beheersen van (onderdelen van) werkprocessen en competenties.

Voor meer informatie over de derde leerweg, neem gerust contact met ons op.

Locaties
Open inschrijving trajecten worden op diverse locaties in het land verzorgd. Bij data treft u meer informatie aan. Bij incompany trajecten wordt op locatie van de zorgorganisatie lesgegeven.

STOC hanteert geen minimale groepsgrootte bij incompany trajecten. Wel hanteren wij een maximale groepsgrootte van 24 deelnemers. Wij adviseren om uit kwalitatief oogpunt maximaal 20 deelnemers in een groep te plaatsen.

Investering open aanbod
De kosten voor het volgen van de opleiding Verzorgende IG in een open inschrijving zijn afhankelijk van het instroomprofiel:

Instroom Helpenden (69 dd): € 3.975 p.p / minimaal 15 personen
Instroom Verzorgenden (55 dd): € 3.275 p.p. / minimaal 15 personen

De kosten voor een schriftelijke herkansing op een landelijke examendag in Bunnik bedragen € 97,50 p.p.
De kosten voor een mondelinge herkansing van schriftelijke examen op een landelijke examendag in Bunnik bedragen € 180,- p.p.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte voor u op maat. Informeer bij een van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Data

  • Dinsdag 03 Oktober 2017 Bunnik
    Overige data: N.t.b.