Verzorgende IG (niveau 3)

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

Wilt u zich ontwikkelen tot Verzorgende IG en beschikt u al over een relevant diploma op niveau 2 of 3? Dan is de verkorte opleiding Verzorgende IG (mbo niveau 3) van STOC iets voor u. De opleiding Verzorgende IG is een landelijk erkende mbo-opleiding. Het leidt deelnemers op tot het competentieniveau dat nodig is om als verzorgende IG aan de slag te gaan. Nadat u de opleiding heeft afgerond, kunt u zelfstandig de taken van een verzorgende IG uitvoeren. Deze taken zijn onder andere: het zorgdragen voor het welzijn van de cliënt, het geven van persoonlijke zorg en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Ook het werken volgens het zorgleefplan is één van de taken.
De basis voor de Verzorgende IG opleiding van STOC is het landelijke kwalificatiedossier met de VVT-sector als uitstroomprofiel. Het opleidingsprogramma is gebaseerd op de kerntaken van de Verzorgende IG:

Kerntaak 1: Het bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier
Kerntaak 2: Het uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken

In de opleiding van STOC is elk werkproces vertaald in een basis- of profieldeel. Elk deel staat voor een lesmodule. Binnen elke module wordt weer gericht gewerkt aan de manier waarop u die taken vervult, oftewel de beheersing van verschillende competenties. Competenties kunt u zien als een bundeling van kennis, vaardigheden en houding om uw taken als Verzorgende IG goed uit te kunnen voeren. Daarnaast kunt u tijdens de opleiding kiezen uit maximaal 3 keuzedelen die aansluiten bij uw interesses en ambities. Het keuzedeel is een verrijking van de kwalificatie. Met een keuzedeel verdiept of verbreedt u uw vakmanschap.

Programma

Modulaire opbouw
De opleiding is modulair opgebouwd. Elk werkproces is vertaald in een basis- of profieldeel. Elk deel staat voor een lesmodule. Een lesmodule omvat een of meerdere lessen. De opleiding Verzorgende IG bestaat uit 17 beroepsgerichte modules, 3 werkproces-overstijgende modules en maximaal 3 keuzedelen.

Contacturen
De lesuren worden klassikaal aangeboden in lesdagen van 7 klokuren. De modules vormen de leidraad van de opleiding waarin de werkplek centraal staat. Elke module kent een moduleboek en bestaat uit opdrachten die u in de praktijk moet uitvoeren. Ter ondersteuning volgt u de theorielessen waarin de betreffende onderwerpen behandeld worden. Modules sluit u af met een theorietoets en/of moduleopdracht. Daarnaast bevat de opleiding een aantal proeven. In een proeve laat u in de werkpraktijk zien dat u de stof beheerst.

Taal- en rekenvaardigheden
Er zijn wettelijke eisen aan de taal- en rekenvaardigheden. Deze vakken vallen onder de werkproces-overstijgende modules. Deelnemers aan de opleiding Verzorgende IG dienen het centrale examen Nederlands en rekenen af te leggen.

Doorlooptijd
De looptijd van de opleiding neemt 18 maanden in beslag Er is doorgaans één lesdag per week van 7 lesuren.

Vrijstellingen
Instroom met een Helpende ( niv. 2), Verzorgende C of D, oud niveau 3 ( VAG, MDGO VZ e.d.) MMZ-3, SPW-3 of SPW-4 diploma geeft recht op vrijstellingen. Andere diploma’s, zoals het MMZ-4 , geven ook recht op vrijstellingen. Neem hiervoor contact met ons op.

Begeleiding en lessen
Tijdens de opleiding wordt u begeleid door een docent en door uw werkbegeleider.

Intaketest
Wij nemen vóór de start een digitale capaciteitentest en een niveaumeting taal en rekenen af. De testen nemen ongeveer 120 minuten in beslag. De capaciteitentest geeft inzicht in uw capaciteiten en persoonlijkheid en geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl voor tijdens de opleiding. Tevens geeft de uitkomst een indicatie van de haalbaarheid van de opleiding. De niveautesten geven het niveau waarop u taal en rekenen beheerst aan. Voor toelating tot de opleiding Verzorgende IG is niveau 1F gewenst.

Voor wie?

De verkorte opleiding is speciaal ontwikkeld voor kandidaten die reeds beschikken over een relevant mbo diploma en zich willen ontwikkelen tot Verzorgende IG. Instroom met andere diploma’s is tevens mogelijk. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over het opleidingsprogramma dat aansluit bij uw diploma.

Resultaat

Wanneer alle onderdelen van de opleiding met een positief resultaat worden afgesloten, ontvangt u het erkende mbo-diploma Verzorgende IG op niveau 3 (CREBO 23187) Uitstroom VVT ( CREBO 25491)

Praktische informatie

BBL opleiding
De opleiding kan zowel via open inschrijving als in-company worden gevolgd. U dient wel rekening te houden met een aantal randvoorwaarden om te kunnen starten met de opleiding. De opleiding wordt standaard via de beroepsbegeleidende leerweg aangeboden (BBL). Dit betekent dat u bij een zorginstelling in de VVT-sector, dat erkend is als leerbedrijf, BPV-uren moet kunnen maken (stage-uren). Het uitgangspunt voor de opleiding Verzorgende IG is 20 BPV-uren per week.

Belangrijk: dit is exclusief onderwijsuren. Tevens moet de organisatie bereid zijn om u te begeleiden gedurende de opleiding. Voor meer informatie hierover kun u contact opnemen met STOC.

Derde leerweg
Bij in-company trajecten kunnen wij de opleiding ook volgens de derde leerweg verzorgen. Het is een leerweg waarin de weg naar het diploma vrijer ingevuld mag worden. Er is minder regelgeving dan in de BBL route. Dat betekent dat er meer vrijheid is ten aanzien van de looptijd van de opleiding en de vormgeving. Wel dient het leerbedrijf door SBB erkend te zijn. STOC heeft, naast de erkenning voor de BBL route, ook de erkenningen voor deze derde leerweg.

Gaat u over de opleidingen in uw organisatie en bent u benieuwd naar de flexibele mogelijkheden van een derde leerweg traject? Neem dan gerust contact met ons op: telefoonnummer 070-3378303.

Locaties
De open inschrijving opleiding Verzorgende IG wordt in Bunnik gegeven. Bij in-company trajecten wordt op locatie van de zorgorganisatie lesgegeven.

Startdatum
N.t.b.

Tarief open inschrijving
De kosten voor het volgen van de opleiding in een open inschrijving lesgroep bedragen bij:
Instroom met een Helpende diploma, MMZ-4 of SPW-4 diploma:
€ 3.975 p.p / minimaal 15 personen.
Instroom met een Verzorgende C of oud niveau 3 diploma :
€ 3.275 p.p. / minimaal 15 personen.
Heeft u een ander diploma? Neem dan contact op met STOC voor het tarief.

De kosten van de digitale leermethode bedragen € 500.
De kosten voor een schriftelijke herkansing op een landelijke examendag in Bunnik bedragen
€ 97,50 p.p.

De opleiding gaat van start bij voldoende aanmeldingen. De groepsgrootte is maximaal 20 deelnemers.

Tarief in-company
Wij maken graag een offerte voor u op maat. Bel voor informatie naar 070-33 78 303 of mail naar info@stoc.nl

Er staan nog geen nieuwe data ingepland. Informeer naar de mogelijkheden.