Specialisatie Casemanagement Mantelzorg (Post HBO)

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

Mantelzorgers hebben baat bij kwalitatief goede (langdurige) begeleiding. Zeker daar waar het om situaties gaat waarin de mantelzorger geconfronteerd wordt met een kind, partner of naaste met een langdurige ziekte.
Zij hebben behoefte aan goede ondersteuning om voor hun naaste te kunnen zorgen en om het zorgen ook vol te houden Omdat de behoefte aan goede (langdurige) ondersteuning toeneemt, en dit specifieke competenties vraagt van de professional, hebben we besloten om het curriculum van de opleiding tot casemanager mantelzorger te vernieuwen. Bovendien hebben we ervoor gekozen om de opleiding als een zelfstandige opleiding in te richten.
In deze vernieuwde opleiding, waarin we ons specifiek richten op de begeleidende ondersteuningstaak, word je bijgeschoold tot casemanager mantelzorg. Je wordt toegerust om gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan te bieden voor langere tijd in situaties waar sprake is van (dreigende) overbelasting.

STOC organiseert op 4 oktober 2019 van 10.00 - 12.00 uur een proefcollege te Houten voor deze innovatieve Vakopleiding Casemanagement Mantelzorg en Mantelzorgmakelaar.
In een sessie van 2 uur kun je kennismaken met de vernieuwde opleiding en krijg je een duidelijk beeld van de inhoud van de opleiding.

 

Programma

Tijdens de opleiding komen naast vertrouwde thema’s zoals geven van individuele begeleiding door o.a. het voeren van motiverende gesprekken, coördinatie en afstemming met het veld en begeleiding van het (zorg)systeem (familiezorg) ook nieuwe thema’s aan de orde waaronder coaching, balans en omgaan met risicogroepen. De opleiding bestaat uit in totaal 14 opleidingsdagen, verdeeld over een periode van 1 jaar. De lessen vinden, buiten de schoolvakanties, in principe tweewekelijks plaats.

De opleiding kent een sterk praktijkgerichte aanpak. Er wordt doorlopend gewerkt aan de beroepshouding en het portfolio. Een tussentoets halverwege de opleiding, het portfolio en een eindgesprek bepalen of je geslaagd bent of niet.

Voor wie?

Mantelzorgconsulenten die hun kennis en vaardigheden willen versterken m.b.t. begeleiden van (overbelaste) mantelzorgers, praktijkondersteuners, (wijk)verpleegkundigen en sociaal werkers die mantelzorgers ondersteunen en medewerkers van zorginstellingen.
Ook mensen die de overstap willen maken naar de informele zorg kunnen deelnemen aan deze opleiding. Ervaring in het werkveld is niet vereist, een vooropleiding op Hbo-niveau wel. Bij inschrijving zullen wij een kopie diploma opvragen.

Resultaat

Na afloop ontvangen de deelnemers, bij 80% aanwezigheid en voldoende beoordeling van alle onderdelen, een Post hbo-certificaat van de Hogeschool Utrecht.

Praktische informatie

Uitvoering en locatie
De open inschrijving start in principe twee keer per jaar (september en maart) en wordt ge- geven op onze leslocatie in Houten
Per lesdag worden twee lesdagdelen gegeven. Het eerste dagdeel start om 10.00u en eindigt om 13.00u. Het tweede dagdeel start om 13.30u en eindigt om 16.30u.

In-company
De opleiding kan gedurende het hele jaar starten als een in-company traject.

Kosten open inschrijving
• Kosten opleiding: € 4.500,- (inclusief btw)

Meer weten?
Bekijk de informatie over het totale aanbod van STOC op www.stoc.nl Je kunt ook contact met ons opnemen via 070 33 78 303 of info@stoc.nl
Contactpersoon: Trix Michels (STOC) en Mariet Crama (Mantelzorg NL)

Data

  • Maandag 11 November 2019 Houten
    Overige data: volledige rooster op te vragen via de mail