Ondersteuning van werkenden en zwaarbelaste mantelzorgers

 • Open training
 • Incompany

Open training, Incompany

Deze bijscholing is er op gericht om mantelzorgconsulenten/makelaars toe te rusten op de vraagstukken aangaande bereik en ondersteuning van werkende en zwaarbelaste mantelzorgers. Deze bijscholing sluit aan op de post HBO Mantelzorgondersteuning.

Deelnemers leren in deze module om vraagstukken en problemen van de werkende en zwaarbelaste mantelzorger(s) te vertalen in een doelgerichte aanpak om deze mantelzorgers goed te ondersteunen. Zij maken daarbij gebruik van alle mogelijke alternatieven, hulp en ondersteuningsbronnen.

Programma

De module Ondersteuning van werkende en zwaarbelaste mantelzorgers beslaat in totaal 5 lesdagen.
Daarnaast wordt een presentatiedagdeel gepland en een bijeenkomst waarin de follow-up wordt besproken.

Tijdens de module leert u over:

 • Versterken van advisering, begeleiding en ondersteuning van de werkende en zwaarbelaste mantelzorger, waaronder sociaal-juridische dienstverlening.
 • Onderhandelen, bemiddelen en het voeren van gesprekken met andere(n) waaronder werkgevers, instanties, voorzieningen et cetera.
 • Omgaan met conflicterende belangen, werkende mantelzorger/werkgever.
 • Presentatietechnieken, de mogelijkheden om het aanbod te verkopen!
 • Methodiek van vraagverheldering /anamnese en doelbepaling, problematiseren en diagnosticeren.
 • Casemanagement, bemiddelen tussen instanties en voorzieningen. Methodische- en meer systeemcontextuele aspecten van mantelzorgondersteuning.
 • Combinatie van emotionele ondersteuning en overname van regelzaken.
 • Formuleren van een helder begeleidingstraject: gestructureerde begeleiding van (individuele) mantelzorger(s), van intake tot evaluatie.
 • Outreachend werken, imago en identiteit.

Voor wie?

Consulenten mantelzorgondersteuning, coördinatoren mantelzorg die op zoek zijn naar meer inhoudelijke verdieping in hun werk. Deelnemers dienen over een vooropleiding op HBO niveau te beschikken en een flinke dosis kennis van het mantelzorgvraagstuk. Eerdere generalistische scholing met betrekking tot mantelzorg strekt tot aanbeveling.

Resultaat

Bij voldoende aanwezigheid (80%) ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Praktische informatie

Duur
De scholing bestaat uit 10 dagdelen opgedeeld in 5 lesdagen, een presentatiedagdeel en een follow-up bijeenkomst van een dagdeel na ongeveer drie maanden. Tijden zijn van 09.30 uur tot 16.00 uur.

Locaties
De module wordt in Bunnik gegeven.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met STOC.

Uitvoering
Open inschrijving | incompany

Kosten open inschrijving
Opleiding € 1.155,- per persoon (inclusief BTW)

Kosten incompany
Wij geven u graag een vrijblijvende prijsopgave.

Er staan nog geen nieuwe data ingepland. Informeer naar de mogelijkheden.