Ondersteuning van jonge mantelzorgers

 • Open training
 • Incompany

Open training, Incompany

Een kwart van de jongeren (voortgezet onderwijs) groeit op in een gezin met een zieke ouder, broer of zus. Diverse studies wijzen uit dat deze kinderen een risicogroep vormen. Zij hebben meer opgroei- en opvoedproblemen en meer emotionele en lichamelijke klachten als gevolg van overbelasting en chronische stress door de situatie thuis.

Een systematische preventieve ketenaanpak van vroegsignalering en vroeginterventie helpt schade bij kinderen te voorkomen of te beperken. Een goed, samenhangend ondersteuningsaanbod is daarbij belangrijk. Steunpunten Mantelzorg kunnen daar op diverse manieren een bijdrage aan leveren.

Programma

De volgende onderwerpen komen onder andere in de module aan bod:

 • Inleiding over de doelgroep: specifieke kenmerken, risicogroepen en -factoren
 • Profiel consulent jonge mantelzorgers: wat moet je in huis hebben?
 • Duiden van maatschappelijke ontwikkelingen voor de doelgroep
 • Gewenst ondersteuningsaanbod
 • Rol van preventie
 • Taakverdeling in de keten (sociale kaart)
 • Bereiken en doelgericht ondersteunen van jonge mantelzorgers
 • Do's en don'ts bij het organiseren van activiteiten voor jonge mantelzorgers
 • Gespreksvoering met jongeren.
 • Signaleren en risicotaxatie
 • Samenwerking in de keten
 • Toepassing methode familiezorg in zorgsituaties met jonge mantelzorgers

Doelen van de module:

 • Deelnemers ontwikkelen een adequate visie en praktische werkwijze op het werken met jonge mantelzorgers en hun leefomgeving.
 • Deelnemers vergroten hun deskundigheid, vaardigheden en competenties op het gebied van ondersteuning aan jonge mantelzorgers.
 • Deelnemers vergroten hun kennis van de doelgroep, werken aan meer specifieke ondersteuningsmogelijkheden voor deze doelgroep.

Voor wie?

Consulenten van steunpunten mantelzorg die gerichte ondersteuning (willen gaan) bieden aan jonge mantelzorgers en hun leefomgeving.

Resultaat

Bij voldoende aanwezigheid (80%) ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Praktische informatie

Duur
Deze module duurt zes dagdelen opgedeeld in drie dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur. Na afloopt ontvangt u een bewijs van deelname.

Locaties
De module wordt in Bunnik gegeven. 

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met STOC.

Uitvoering

Open inschrijving | incompany

Kosten open inschrijving
Opleiding € 655,- (inclusief BTW)

Kosten incompany
Wij geven u graag een vrijblijvende prijsopgave.

Er staan nog geen nieuwe data ingepland. Informeer naar de mogelijkheden.