Ouderenadviseur

 • Open training
 • Incompany

Open training, Incompany

Het beleid om zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, vraagt om aangepaste woon, zorg- en/of welzijnsvoorzieningen.

Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven. Zij worden als mondige consument geacht zelf aan te geven wat zij nodig hebben aan zorg- en dienstverlening en vervolgens moeten ze zelf die voorzieningen coördineren. Het recht op zelfbeschikking en het behouden van de regie over het eigen leven is belangrijk voor mensen. Wanneer echter de problemen toenemen en het vermogen om oplossingen te bedenken afneemt, komt de rol als zelfstandige consument in het gedrang. Juist de ontwikkelingen binnen de Wmo en de AWBZ maken dat velen het spoor bijster zijn. Vanuit dit gegeven is het noodzakelijk dat er door ouderenadviseurs een aanbod geformuleerd wordt dat de ouderen in de doolhof van wet- en regelgeving ondersteunt, met name bij het verduidelijken van het door hen gewenste dienstverleningspakket. De functie van ouderenadviseur is in het leven geroepen om, samen met ouderen, passende oplossingen te vinden zodat zij de regie over het eigen leven vast kunnen houden en blijven participeren in de maatschappij.

Programma

 • Ontwikkelingen in de ouderenzorg en met name de ZVW/WLZ/WMO, de indicatiestelling en mantelzorg en  vrijwilligerswerk
 • Doelgroepen van ouderenadvisering verkenning van de "markt van ouderen"
 • Wetgeving gericht op ouderenbeleid (ZVW/WLZ/WMO)
 • Mantelzorg en vrijwilligerswerk, trends en ontwikkelingen
 • Outreachend werken
 • De methodiek van vraagverheldering

Doelstellingen:

 • Vraaggestuurd werken en de vraag van ouderen tot uitgangspunt nemen.
 • Een relevant adviesaanbod realiseren wat de ouderen in staat stelt om de regiefunctie en de zelfredzaamheid over het eigen leven te behouden.
 • Ouderen ondersteunen bij het proces van indicatiestelling vanuit de AWBZ en de Wmo.
 • Wet- en regelgeving vanuit het klantenperspectief duiden en ouderen hierover adviseren.

Resultaat

Bij voldoende beoordeling ontvangt de deelnemer een Bewijs van Deelname.

Praktische informatie

Praktische informatie

Duur
De basiscursus ouderenadviseur bestaat uit vijf lesdagen en wordt afgesloten met een eindopdracht.

Locaties
De cursus wordt gegeven in Bunnik. Gebouw Rhijnhaeghe 2, J.F. Kennedylaan 99, 3981 GB Bunnik.

Uitvoering
Open inschrijving | incompany

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met STOC.

Kosten open inschrijving
Opleidingskosten € 1.360,-

Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname.

Kosten incompany
Wij geven u graag een vrijblijvende prijsopgave.

Data

 • Maandag 10 September 2018 Houten
  Overige data: 24-09,08-10, 22-10, 05-11-2018