Medische kennis

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

Lichamelijk functioneren en fysieke stoornissen en beperkingen. Het doel van deze cursus medische kennis is om de deelnemers een zekere basiskennis van de geneeskunde bij te brengen. Deze basiskennis moet bruikbaar (toepasbaar) zijn in de dagelijkse praktijk van het indiceren en vraagverheldering. Daarom wordt er een nieuw begrip geďntroduceerd: toegepaste geneeskunde.

Dat wil zeggen een basiskennis van de geneeskunde die toegepast is op de praktijk van het indiceren. Deze cursus (anatomie, fysiologie, veel voorkomende ziektebeelden) is bedoeld voor deelnemers die geen verpleegkundige of paramedische opleiding hebben gevolgd. De cursus bestaat uit 8 dagdelen in 4 dagen. In deze vier dagen wordt de deelnemer vertrouwd gemaakt met de basisbegrippen die voor het indiceren relevant zijn.

De cursus wordt met een schriftelijke toets afgesloten. In deze beperkte tijd willen wij uit deze cursus toch een zo groot mogelijk rendement halen. Tijdens de lessen wordt ervan uitgegaan dat de aangegeven stof van tevoren door de cursisten is doorgelezen. In de colleges wordt op deze stof teruggegrepen en worden bepaalde aspecten en principes verder uitvergroot en in de praktijk geplaatst.

Aan het begin van elk dagdeel zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen over de gelezen stof. Wij zijn ons ervan bewust dat deze werkwijze een grote motivatie en inzet vergt van de kant van de cursist. Toch hebben we hiervoor gekozen, omdat het de enige manier is om in de beperkte tijd voldoende diepgang te bereiken.

Programma

Het ligt voor de hand om bij het begrip "basiskennis van de geneeskunde" in eerste instantie te denken aan een opsomming en beschrijving van allerlei ziektebeelden. Maar dat is slechts een onderdeel van wat wij in de cursus gaan doen. We gaan tevens een stap verder door tegelijk aandacht te geven aan een aantal andere aspecten van de geneeskunde, die relevant zijn voor de praktijk van het indiceren. Voorbeelden hiervan zijn: de medische taal en veel gebruikte terminologie.

Om de overgang te maken van opsommende en beschrijvende geneeskunde naar de op het indiceren toegepaste geneeskunde moeten de volgende aspecten aan bod komen tijdens de colleges:

  • De meest basale concepten uit de anatomie en de fysiologie simpel en plastisch presenteren
  • Veel voorkomende en relevante aandoeningen passeren de revue met praktische kanttekeningen
  • Veelvoorkomende aandoeningen leren vertalen naar relevante beperkingen
  • Enkele basisconcepten van het medisch denken
  • De "medische taal"- 1: - gespreksvoering met artsen (over een medische situatie)
  • De "medische taal"- 2: - veelgebruikte medische termen
  • Indicatie stellen versus (medische) diagnose stellen
  • Acute aandoeningen versus chronische aandoeningen

Praktische informatie


Duur
De cursus bestaat uit 8 dagdelen in 4 dagen. In deze vier dagen wordt de deelnemer vertrouwd gemaakt met de basisbegrippen die voor het indiceren relevant zijn. Na afloopt ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met STOC via tel.nr.: 070 33 78 303 of email STOC

Uitvoering
Open inschrijving | incompany

Kosten open inschrijving
Opleiding - € 850,-
Cursusboek - € 41,95 

Kosten incompany
Wij geven u graag een vrijblijvende prijsopgave.

Er staan nog geen nieuwe data ingepland. Informeer naar de mogelijkheden.