Leergang Opleidingsmanagement

 • Open training
 • Incompany

Open training, Incompany

 

Technologische ontwikkelingen, flexibilisering van arbeid en toenemende concurrentie maken dat een organisatie continu zicht moet hebben op de inzetbaarheid van medewerkers. Je wilt immers dat de organisatie ook bij veranderende omstandigheden goed functioneert. Een goed opleidingsbeleid, met visie op de ontwikkeling van medewerkers, is hiervoor de basis.

Vanuit de praktijk heb je al enige ervaring opgedaan met het vormgeven van (strategisch) opleidingsbeleid, het maken van opleidingsplannen, begeleiden en aansturen van medewerkers en evalueren van gevolgde opleidingen. Je bent op zoek naar handvatten waarmee je werkzaamheden effectiever en efficiënter kunt uitvoeren. De leergang opleidingsmanagement biedt deze handvatten.

Wat vinden oud-deelnemers van deze leergang?

"Genoeg waardevolle onderwerpen om wat mee te kunnen in de praktijk. Het heeft mij meer kennis gebracht om mijn vak beter te kunnen uitvoeren."
Patricia Bulter, junior P&O adviseur bij Zorggroep Sint Maarten

"Er waren verschillende gastsprekers waar ik veel van geleerd heb. Dit zorgt ook voor afwisseling. Alle onderwerpen tijdens de leergang sluiten direct aan op de praktijk."
Opleidingscoördinator bij een zorginstelling

Programma

In de leergang maken we een verbinding tussen de theorie, praktijkopdrachten en jouw dagelijkse praktijk. Gedurende de looptijd van de leergang werk je aan het opzetten van opleidingsplannen, het ontwikkelen en implementeren van trainingen, het (mede) uitzetten van opleidingsbeleid en het aansturen en begeleiden van trainers/instructeurs. Bij het uitwerken van de opdrachten word je intensief begeleid door de trainer.

Gedurende tien maandelijkse bijeenkomsten van 1 dag krijg je als deelnemer een gedegen achtergrond in human resource development. De start van de leergang bestaat uit een intakegesprek met jou als deelnemer en met je direct leidinggevende. Specifieke eisen en verwachtingen worden in dat gesprek meegenomen voor de leergang.

De laatste dag van de leergang sluit je af met het geven van een presentatie over jouw leereffecten. Je koppelt dit aan jouw werkzaamheden, zo mogelijk aan een project. Na afronding ontvang je een VAPRO-certificaat.
Je kunt er voor kiezen om ter afsluiting een opdracht te schrijven, waarin je laat zien dat je de onderdelen van de leergang in jouw werk hebt toegepast. Je werkt de schrijfopdracht uit op een door jou gekozen ambitieniveau. Er kan worden gekozen tussen mbo 4 (NLQF IV) of Associate Degree, AD (NLQF V). Na een positieve beoordeling ontvang je een certificaat met het vastgestelde werk- en denkniveau. Als je voor de afronding kiest voor het schrijven van een eindopdracht, ontvang je daarvoor op meerdere momenten persoonlijke begeleiding. Je wordt begeleid bij het vaststellen van de opdracht en je krijgt uitgebreide feedback op de ingeleverde conceptversie. Jouw uitwerking wordt door twee deskundigen beoordeeld. Voor deze vorm van afronding worden extra kosten berekend. Voor de exacte kosten verwijzen we je naar het tabje 'informatie'.

Het schrijven van de afsluitende opdracht is een extra stimulans om de leereffecten van de leergang onder deskundige begeleiding te vertalen naar bruikbare instrumenten op jouw werkplek. De leergang opleidingsmanagement is hierdoor een opleiding geworden waarvan velen uit jouw organisatie het effect zullen ondervinden.

Tijdens de leergang staan de volgende onderwerpen op het programma:

Strategisch opleidingsbeleid:

 • visie op leren
 • competentiemanagement
 • bedrijfsopleidingsscan
 • strategisch leerplan

Opleidingsplannen:

 • in kaart brengen van competenties
 • opleidingskosten en subsidiemogelijkheden
 • het evalueren van opleidingen

Begeleiding en aansturing:

 • het coachen van mentoren
 • leiden van opleidingsprojecten
 • externe partijen.

Borging:

 • investors in People
 • ISO/GMP
 • kwaliteitsmanagement (TPM, Six Sigma e.d.) en relatie met opleiden

Thema’s:

 • inzetbaarheidsmatrix
 • life long learning
 • levensfasebewust personeelsbeleid.

Naast bovenstaande onderwerpen wordt de inhoud van het programma verder afgestemd op de specifieke leerwensen van de deelnemers en op de praktijkvoorbeelden die worden ingebracht.


Voor wie?

Ben je werkzaam als trainingscoördinator, opleidingsmanager of leidinggevende met opleidingstaken binnen een productieomgeving? Je bent vanuit de productie of andere ondersteunende afdeling ingestroomd in de wereld van leren en opleiden. In de dagelijkse praktijk ben je het aanspreekpunt voor opleidingen die in jouw bedrijf plaatsvinden. Er wordt van je verwacht dat je naast de beheersing van didactische vaardigheden ook in staat bent opleidingsbeleid mede vorm te geven, trainers en instructeurs aan te sturen en te begeleiden.

Je beschikt over hbo denk- en werkniveau en hebt dagelijks te maken met het leren en opleiden binnen jouw organisatie.

Resultaat

Na het volgen van de leergang heb je meer kennis en expertise op het gebied van human resource development (HRD). Hierdoor ben je naast uitvoerder ook een gesprekspartner van het lijnmanagement en management teams. Je bent in staat om de ontwikkeling van trainingen, opleidingsplannen en lesplannen vanuit opleidingskundig oogpunt te beoordelen en op te zetten. Daarnaast maak je een directe verbinding met de praktijk en het geleerde wordt direct gekoppeld aan actuele ontwikkelingen in jouw bedrijf.

Tijdens de leergang ontwikkel je de volgende competenties:

 • overtuigen
 • initiatief
 • creativiteit
 • organisatiebewustzijn
 • samenwerken
 • plannen en organiseren

Praktische informatie

Duur: 10 maandelijkse bijeenkomsten

Groepsgrootte: 8 - 12 deelnemers

Kosten: De investering bedraagt € 4.350,00 per persoon inclusief materiaalkosten. Additioneel bedragen de kosten voor accommodatie en lunch €600,-. 

Kies je voor afronding van de leergang voor het schrijven van een eindopdracht, zijn de aanvullende kosten € 975,00 per persoon voor de extra persoonlijke begeleiding.

NB: De training start bij voldoende aanmeldingen. De aangegeven trainingsdata kunnen wijzigen.

incompany: bij voldoende belangstelling kan deze leergang ook incompany worden verzorgd . Tevens is het mogelijk om de inhoud en omvang van de leergang op maat te maken. Vraag een STOC adviseur naar de mogelijkheden en een vrijblijvende prijsopgave.

Proefcollege
Ben je geïnteresseerd in de leergang Opleidingsmanagement en wil je er wat meer over weten? Kom dan vrijblijvend kennismaken tijdens het proefcollege.

De leergang wordt verzorgd door de mentor Jos van Rijswijk.

Er staan nog geen nieuwe data ingepland. Informeer naar de mogelijkheden.