Welzijn voor Verzorgenden, agogische en activerende ondersteuning

  • Incompany

Incompany

De verzorgende medewerkers in kleinschalige woonprojecten hebben te maken met uitbreiding van hun taken. Zij krijgen taken en verantwoordelijkheden op het gebied van wonen en welzijn. Hier zijn zij niet voor opgeleid en dit vraagt om andere kennis, vaardigheden en competenties.

Voor wie?

Verzorgenden

Resultaat

De deelnemers hebben na afloop hun competenties op het vlak van het begeleiden van activiteiten en het hanteren van groepsprocessen versterkt.

Praktische informatie


Duur
8 dagdelen

Locaties
Wilt u meer weten over de locaties van deze cursus, neem dan contact op met ons secretariaat. Tel.nr.: 030 65 69 750.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met STOC via tel.nr.: 030 65 69 750 of email STOC