Cursus Begeleiden jong dementerenden

 • Open training
 • Incompany

Open training, Incompany

Verzorgenden die te maken krijgen met dementerenden zijn veelal bekend met het ziektebeeld en de kenmerken van dementie bij ouderen. Maar wat als het om jong dementerende cliŽnten gaat?

Het ziektebeeld bij mensen jonger dan 65 jaar wordt 'Preseniele dementie' genoemd. Bij cliŽnten met preseniele dementie vallen de veranderingen in het gedrag vaker eerder op, dan de problemen met het geheugen. De jong dementerende cliŽnt wordt geacht nog volop in het leven te staan. De beperkingen die het ziekteproces met zich meebrengt uiten zich veelal in frustraties en afwijkend gedrag van de cliŽnt. Daarbij opgeteld komt nog het feit dat het ziekteproces meestal sneller verloopt. Problemen met taal, motoriek en de herkenning treden eerder op†en vaak in ernstigere mate. De zorg en begeleiding van deze cliŽnten vraagt dus om specialistische kennis en vaardigheden. In het bijzonder gaat het om†kennis en vaardigheden die de verzorgende in staat stelt op adequate wijze te communiceren met de jong dementerende cliŽnt en hun naasten, afwijkend en /of agressief gedrag te herkennen en er mee om te gaan en de eigen functionele afstand te bewaken.

In deze 3-daagse cursus†(6 dagdelen) doet u kennis op over psychogeriatrische ziekteleer en gedragsveranderingen bij jong dementerenden en gaat u aan de slag met het bekwamen van vaardigheden op het gebied van zorg en begeleiding van jong dementerenden.

Programma

In deze 3-daagse cursus (6 dagdelen) doet u kennis op over psychogeriatrische ziekteleer en gedragsveranderingen bij jong dementerenden en gaat u aan de slag met het bekwamen van vaardigheden op het gebied van zorg en begeleiding van jong dementerenden.

Inhoud op hoofdlijnen

 • Psychogeriatrische ziekteleer.
 • Afwijkend/ probleemgedrag bij jong dementerenden.
 • Benaderingswijzen en communicatieve vaardigheden.
 • Conflicthantering.
 • Begeleiden van jong dementerenden.
 • Welzijn, structuur en passende activiteiten .

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor verzorgende niveau 3

Resultaat

Aan het eind van de cursus heeft u kennis van en inzicht in, psychogeriatrische ziektebeelden bij jong dementerenden.

 • U bent in staat om afwijkend gedrag bij jong dementerenden te herkennen, heeft handvatten om hiermee om te gaan en bent alert op het bewaken van de functionele afstand.
 • U heeft handvatten om de jong dementerende cliŽnt op passende wijze te begeleiden, activiteiten en (dag)structuur te bieden.
 • U bent in staat om vanuit uw rol als verzorgende familie en naasten te informeren, over gedragsveranderingen en de begeleidingswijze van de jong dementerende cliŽnt.

Praktische informatie

Cursusduur: 3 dagen (6 dagdelen) van 9.30 tot 16.30 uur

Uitvoering: Open inschrijving of in company - voor de kosten van de in company training kan een afzonderlijke groepsprijs worden aangevraagd.

Er staan nog geen nieuwe data ingepland. Informeer naar de mogelijkheden.