Indicatiestelling voor wijkverpleegkundige

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

De extramurale verpleging en verzorging is onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). STOC ontwikkelde een module 'Indicatiestelling voor wijkverpleegkundige', waarmee de wijkverpleegkundige in 3 dagen is voorbereid op zijn of haar indicerende taak.

In 3 dagen uw wijkverpleegkundige voorbereid op haar indicerende taak!
De extramurale verpleging en verzorging is onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Extramurale verpleging en verzorging omvat, naast geÔndiceerde en zorg gerelateerde preventie, een heel arsenaal aan zorg. Binnen het domein van de Zvw is deze zorg in functionele termen omschreven als; Ďzorg zoals verpleegkundigen die plegen te biedenĎ.

Nieuwe rol voor de indicerende wijkverpleegkundige
De indicerende wijkverpleegkundige voert taken uit ten behoeve van een optimale continuÔteit in de kwaliteit van zorg en zal zich bewust moeten zijn van de rol die hij/zij in de zorgketen speelt. In de eerste lijn krijgt de verpleegkundige niveau 5 de professionele ruimte om zelf indicaties en zorg toe te wijzen. Hij/zij werkt daarbij volgens het normenkader van de V&VN en volgens de principes: ontzorgen, eigen kracht, inzetten informele zorg, regie bij de burger en actieve betrokkenheid bij het sociale domein. Het is aan de beroepsgroep om dit nader in te vullen.

Zelfstandig besluiten nemen en risico inschatting
De professional zelf is immers verantwoordelijk voor de indicatiestelling en de organisatie van zorg. Indiceren en organiseren van extramurale zorg betekent dan ook zelfstandig besluiten nemen en een goede risico-inschatting maken.
Richtlijnen (kwaliteitsstandaarden) zijn hiervoor de geŽigende instrumenten.

Nieuwe module helpt de indicerende wijkverpleegkundige
Deze nieuwe context voor het professionele handelen van de verpleegkundige is voor STOC reden om de module Indicatiestelling voor wijkverpleegkundige aan te bieden. In deze module is het ĎNormenkader voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgevingĒ uitgangspunt.

Programma

Dag 1: Normenkader verpleegkundige indicatiestelling; van theorie naar praktijk

- Indiceren en organiseren op basis van professionele autonomie.
- Klinisch redeneren als methode.
- Versterken van eigen regie en zelfredzaamheid van cliŽnten en het cliŽntsysteem.
- Evedence based werken vanuit de basisprincipes familiezorg.
- Samenstellen van zorgarrangementen in verbinding met het sociaal domein op basis van de eigen regie, het steunsysteem en de eigen kracht van de burger.


Dag 2: Vraagverkenning

- De 'poortwachtersrol'.
- Enkelvoudige vraag/meervoudige, complexe vraag.
- Vraagverheldering, diagnose, planning van resultaten en interventies, organisatie, uitvoer en evaluatie van zorg.


Dag 3 De indicatiestelling voor zorg en ondersteuning in samenhang

- Gangbare classificatiesystemen waaronder ICF en OMAHA.
- Zelfredzaamheidsbeperkingen ťn de daarmee samenhangende verpleegkundige zorg.
- De indicatiestelling voor zorg en ondersteuning in samenhang; coŲrdinatie van zorg en ondersteuning.

Voor wie?

De training is geschikt wijkverpleegkundigen niveau 4 en 5. Bij inschrijving, zullen wij een kopie diploma niveau 4/5 bij u opvragen.

Resultaat

De training rust deelnemers toe om op een adequate en professionele wijze aanvragen in behandeling te nemen en de vraagverheldering zodanig uit te voeren dat ze leidt tot een passend aanbod en waar nodig een indicatie c.q. toewijzing van een voorziening. De deelnemers leren op een transparante wijze hun taak uit te oefenen.

Doelstellingen
- De deelnemers hebben na afloop van deze training kennis van en inzicht in de het normenkader van de V&VN.†
- De deelnemers hebben inzicht in een systeemgerichte benadering van vragen vanuit de leefgebieden en doelgroepen en hun sociaal netwerk.†
- De deelnemers zijn na afloop in staat zorgarrangementen samen te stellen in verbinding met het sociaal domein.

Praktische informatie

Cursusduur
3 dagen van 9.30 tot 16.30 uur

Data
Op dit moment is er geen planning bekend voor het voorjaar 2020. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden, kunt u dit bij ons aangeven.

Investering open aanbod
De investering voor inschrijving middels het open aanbod is € 550, - per persoon, inclusief lunch BTW-vrij.

De cursus gaat in ieder geval van start bij een deelname van 10 personen.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte voor u op maat. Informeer bij een van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

 

 

 

 


 

Er staan nog geen nieuwe data ingepland. Informeer naar de mogelijkheden.