Verpleegkundige (niveau 4)

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

Werkt u in de zorg? Beschikt u over een Verzorgende IG diploma en wilt u doorgroeien naar Verpleegkundige (niveau 4)? Dan is de opleiding tot Verpleegkundige van STOC iets voor u. De Verpleegkunde opleiding is een landelijk erkende mbo-opleiding. Nadat u de opleiding hebt afgerond, kunt u zelfstandig de taken van Verpleegkundige uitvoeren. Taken zoals het overzien van het gehele zorgproces, het opstellen van het verpleegplan, het geven van verpleegkundige zorg, basis- maar vooral ook gespecialiseerde zorg, samenwerken en overleggen met verschillende disciplines.

De basis voor de opleiding van STOC, is het landelijk kwalificatiedossier Verpleegkundige, met de VVT-sector als uitstroomprofiel. De opleiding is zo vormgegeven dat het geheel aansluit op de 2 kerntaken:

• Het bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces
• Het uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken

Dit kunt u zien als de concrete taken die u als Verpleegkundige heeft.

In de opleiding van STOC is elk werkproces vertaald in een basis of profieldeel. Elk deel staat voor een lesmodule. Binnen elke module wordt weer gericht gewerkt aan de manier waarop u die taken vervult of te wel de beheersing van verschillende competenties. Competenties kunt u zien als een bundeling van kennis, vaardigheden en houding om uw taken als Verpleegkundige goed uit te kunnen voeren.

Daarnaast kunt u tijdens de opleiding kiezen uit maximaal 4 keuzedelen die aansluiten bij uw interesses en ambities. Het keuzedeel is een verrijking van de kwalificatie. Met een keuzedeel verdiept of verbreedt u uw vakmanschap.

Programma

Modulaire opbouw
De opleiding is modulair opgebouwd. Elk werkproces is vertaald in een basis of profieldeel.
Elk deel staat voor een lesmodule. Een lesmodule omvat een of meerdere lessen. De opleiding Verpleegkundige voor verzorgenden IG, bestaat uit 17 beroepsgerichte modules, 4 werkproces overstijgende modules en maximaal 3 tot maximaal 4 keuzedelen. Het programma omslaat 460 lesuren en 1240 BPV uren. De modules vormen de leidraad van de opleiding waarin de werkplek centraal staat. Elke module kent een moduleboek en bestaat uit opdrachten die u in de praktijk moet uitvoeren. Ter ondersteuning volgt u de theorielessen waarin de betreffende onderwerpen behandeld worden. Modules sluit u af met een theorietoets en of moduleopdracht. Daarnaast bevat de opleiding een aantal proeven. In een proeve laat u in de werkpraktijk zien dat u de stof integraal beheerst.

Taal- en rekenvaardigheden
Er zijn wettelijke eisen van de taal- en rekenvaardigheden. Deze vakken vallen onder de werkproces overstijgende modules. Deelnemers aan de opleiding Verpleegkundige dienen het centrale examen Nederlands en rekenen af te leggen.

Voor het vak Engels geldt vanaf oktober 2017 een instellings- en centraal examen. De lessen worden ondersteund door een digitale leermethode die afgestemd is op uw leerroute.

Doorlooptijd
De opleiding Verpleegkundige voor Verzorgende IG neemt 24 maanden in beslag. In de opleiding is er doorgaans één hele lesdag per week.

Begeleiding en lessen
Tijdens de opleiding wordt u begeleid door een docent en door uw werkbegeleider.

Intaketest
Wij nemen vóór de start een digitale capaciteitentest en een niveaumeting taal en rekenen af. De testen nemen ongeveer 120 minuten in beslag. De capaciteitentest geeft inzicht in uw capaciteiten en persoonlijkheid en geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl. Tevens geeft de uitkomst een indicatie van de haalbaarheid van de opleiding. De niveautesten geven het niveau waarop u taal en rekenen beheerst aan. Voor toelating tot de opleiding Verpleegkundige is niveau 2F gewenst

Voor wie?

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor Verzorgenden die werkzaam zijn in de zorg en/of verpleging en zich willen ontwikkelen tot Verpleegkundige. Met het diploma Verzorgende IG kunt u de opleiding tot Verpleegkundige in 24 maanden doorlopen.


Resultaat

Wanneer alle onderdelen van de opleiding met een positief resultaat worden afgesloten, ontvangt u het erkende mbo-diploma Verpleegkundige op niveau 4 (CREBO). Als u uw diploma heeft gehaald, kunt u worden opgenomen in het BIG-register.

Praktische informatie

BBL opleiding
De opleiding kan zowel via open inschrijving als in-company worden gevolgd. U dient wel rekening te houden met een aantal randvoorwaarden om te kunnen starten met de opleiding. De opleiding wordt standaard via de beroepsbegeleidende leerweg aangeboden (BBL). Dat betekent dat u bij een zorginstelling in de VVT-sector, dat erkend is als leerbedrijf, BPV uren moet kunnen maken (stage-uren). Het uitgangspunt voor de opleiding Verpleegkundige is minimaal 24 BPV uren per week.

Belangrijk: dit is exclusief onderwijsuren. Tevens moet de organisatie bereid zijn om u te begeleiden gedurende de opleiding. Voor meer informatie hierover kun u contact opnemen met STOC.

Derde leerweg
Bij in-company trajecten kunnen wij de opleiding ook volgens de derde leerweg verzorgen. Het is een leerweg waarin de weg naar het diploma vrijer ingevuld mag worden, er is minder regelgeving dan in de BBL route. Dat betekent dat er meer vrijheid is ten aanzien van de looptijd van de opleiding en de vormgeving. Wel dient het leerbedrijf door SBB erkend te zijn. STOC heeft naast de erkenning voor de BBL route ook de erkenningen voor deze derde leerweg. 

Bent u verantwoordelijk voor opleidingen binnen uw organisatie en bent u benieuwd naar de flexibele mogelijkheden van een derde leerweg traject? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 070-3378303.

Locaties
De open inschrijving opleiding Verpleegkundige, wordt centraal in het land, op locatie van STOC in Bunnik verzorgd. Bij in-company trajecten wordt op locatie van de zorgorganisatie lesgegeven.

Tarief open inschrijving
De kosten voor het volgen van de opleiding in een open inschrijving zijn € 5.825 per deelnemer (exclusief boeken en lunchkosten). De kosten van het boekenpakket bedragen € 656,-. Optioneel kan een lunchpakket worden toegevoegd à € 468,- voor de gehele opleiding (66 cursusdagen à € 6,50 per lunch).

De kosten voor een schriftelijke herkansing op een landelijke examendag in Houten bedragen € 97,50 p.p.
De kosten voor een mondelinge herkansing van schriftelijke examen op een landelijke examendag in Houten
bedragen € 180,- p.p.

De opleiding gaat van start bij voldoende aanmeldingen. De groepsgrootte is maximaal 20 deelnemers.

Tarief in-company
Wij maken graag een offerte voor u op maat. Bel voor informatie naar 070-3378303.
Er staan nog geen nieuwe data ingepland. Informeer naar de mogelijkheden.