Verzorgende C/D (niveau 3)

  • Open training

Open training

Als verzorgende C ga je met mensen werken die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. Jij hebt hoofdzakelijk verzorgende en begeleidende taken. Zo help je bij het douchen en aankleden, het aanreiken van medicatie, steunkousen aantrekken of het druppelen van de ogen. Je voert deze taken uit op basis van het zorgleefplan van cliënten en past het plan in overleg zo nodig aan.

Deze opleiding Verzorgende C sluit aan op de competenties zoals die door de sociale partners zijn vastgelegd. De functieopleidingen vallen voor een groot deel samen met de beroepscomponent van de reguliere opleidingen tot respectievelijk zorghulp, helpende en verzorgende.

Programma

Kerntaken
De opleiding bestaat uit 2 kerntaken. Elke kerntaak omvat een aantal werkprocessen waarin competenties centraal staan.
• Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan
• Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Opbouw en opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Module 1 Werken als beginnend beroepsbeoefenaar
Module 2 Werken volgens een werkplan
Module 3 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging
Module 4 Ondersteunen en begeleiden bij wonen, huishouden en welzijn
Module 5 Hanteren van crisissituaties en onvoorziene situaties
Module 6 Werken aan kwaliteit en professionaliseren
Module 7 Specifieke zorgvragers
Module 8 Verpleegtechnische handelingen in de basiszorg

Verpleegtechnische handelingen Verzorgende C
Daarnaast leer je diverse basiszorg verpleegtechnische handelingen:

• signaleren en voorkomen van decubitus en/of smetten;
• medicijnen checken, registreren, distribueren, zo nodig controle op inname (volgens zorg-/ leefplan);
• medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen;
• verwisselen van een urinekatheterzakje;
• een suprapubische katheter verzorgen;
• in opdracht bewaken van vitale functies van de cliënt.

Verzorgende D
De opleiding verzorgende C kan worden uitgebreid naar Verzorgende D. Een verzorgende D voert naast bovenstaande handelingen, tevens de onderstaande verpleegtechnische handelingen uit:
• verzorgen van rode wonden;
• lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- of warmtebehandeling;
• bepalen van bloedglucosewaarden;
• toedienen van insuline via een insulinepen;
• verzorgen van een stoma+
• verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal).

Resultaat

Certificering/diplomering
Deelnemers aan de opleiding Verzorgende C/D ontvangen na de behaalde examens het branchediploma Verzorgende C dan wel Verzorgende D.

Opleidings- en examenreglement
De procedures en richtlijnen voor de aanmelding en afname theorie-examens en proeven van bekwaamheid en afwikkeling daarvan heeft STOC vastgelegd in het Examenreglement functie- en beroepsopleidingen CGO. Dit is op de website van STOC te vinden.

Externe legitimatie
De branche-erkende functieopleidingen worden door Calibris gelegitimeerd.

Insignes
Voor de deelnemers die een diploma van één van de functieopleidingen bezitten zijn er insignes per functie beschikbaar. Dit insigne is erkend door de sociale partners en beroepsverenigingen. Bij het insigne behoort een certificaat van registratie. De kosten bedragen € 19,50 per insigne, exclusief BTW en verzendkosten. Voor de bestelling van deze insignes kunt u een bestelformulier opvragen bij ons secretariaat.

Wat vinden onze docenten

"Na een aantal maanden opleiding zie ik de deelnemers veranderen. Professioneler, bewuster en in staat hun positie in te nemen waarvoor ze worden opgeleid in deze opleiding. En dat zie je ook terug bij hen op werkvloer! 

"In het begin van de opleiding heel erg wennen voor deelnemers. Zij moeten de balans vinden tussen privé en werk.
Door in de lessen de eigen praktijksituatie te verbinden met de theorie, de eigen ervaringen daaraan te koppelen en open te staan voor elkaars feedback ontwikkelen de deelnemers zich tot professionele beroepsbeoefenaars. Iets waar zij trots op mogen zijn!"

 

Praktische informatie

Toetsing
Toetsing van de opleiding Verzorgende C/D vindt in de praktijk plaats. Daarnaast zijn er een aantal theoretische examens. Deze moeten met een voldoende beoordeeld zijn om aan het eind van de beoordelingseenheid de meer complexe proeven van bekwaamheid te kunnen afleggen.

Doorstroommogelijkheid (functieopleidingen)
Deelnemers met het landelijk erkende diploma Verzorgende C kunnen doorstromen naar de opleiding:
• Verzorgende D; deze wordt dan verkort aangeboden in 6 dagdelen.

Doorstroommogelijkheid (reguliere opleidingen)
Deelnemers met het diploma Verzorgende C die het diploma Verzorgende IG willen halen komen in aanmerking voor een sterk verkort programma. Zij krijgen vrijstelling voor twee van de drie certificeerbare eenheden. Voor nadere informatie verwijzen we u naar de doorstroomdocumenten van Calibris.

Duur
De theoriecomponent van de opleiding Verzorgende C duurt 50 dagdelen van drie klokuren. Die van de Verzorgende D duurt 56 dagdelen van drie klokuren. Daarnaast is een beroepspraktijkvorming van circa 20 uur per week of meer aan te bevelen.

Aantal deelnemers
De groepsgrootte is maximaal 18 personen.

Kosten open inschrijving
Verzorgende C/D - € 3.450,-. Inclusief 56 lesbijeenkomsten, boekenpakket, lesmateriaal, regulieren examens, koffie/thee en BTW

De kosten voor een schriftelijke herkansing op een landelijke examendag in Bunnik bedragen € 97,50 p.p.
De kosten voor een mondelinge herkansing van schriftelijke examen op een landelijke examendag in Bunnik bedragen € 180,- p.p.

De opleiding gaat gegarandeerd van start op 30 november 2017. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Data

  • Maandag 09 September 2019 STOC te Houten
    Overige data: Nader te bepalen