Workshop Omaha

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

Door de nieuwe spilfunctie van de wijkverpleging in de eerste lijn, ontstaat dringend behoefte aan transparante en gestandaardiseerde informatie over inzet, inhoud en effect van de zorg. Een goed bruikbaar systeem hiervoor is het Omaha System.
Omaha classificeert cliëntproblemen en helpt doelen, resultaten en (verpleegkundige) interventies te plannen. De zorgresultaten zijn eenvoudig te evalueren en het zorgplan kan continu worden aangepast. Het gehele verpleegkundig proces is hierin goed zichtbaar.
Hoe snel medewerkers zich dit systeem eigen maken, hangt onder meer af van de hoeveelheid ervaring met het werken volgens het verpleegkundige proces en/of de gevolgde scholing over het verpleegkundig proces en het indiceren.
Omaha is ontworpen om werkprocessen te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Voor goed ingewerkte medewerkers zal Omaha tijdwinst op leveren.

Vilans, de brancheorganisaties voor zorgverzekeraars ZN, ouderenzorgorganisaties en ActiZ willen gezamenlijk toewerken naar een landelijke, professionele standaard wijkverpleging met het Omaha System als vertrekpunt. Niet alleen voor de wijkverpleging, maar ook voor de intramurale verpleegkundige zorg in verzorgings- en verpleeghuizen.

Programma

De deelnemers leren de theorie en Omaha systematiek aan de hand van praktijksituaties.
Daarna oefenen de deelnemers door middel van een intake gesprek, een indicatie of een zorgplan op te stellen aan de hand van de Omaha systematiek.
Vervolgens toetsen de deelnemers elkaar op het eenduidige hanteren van de codes, door middel van intercollegiale toetsing.

Inhoud:
• Theorie Omaha system en het afnemen van een indicatiegesprek vanuit de zelfregie van de cliënt;
• In oefen situaties een indicatie/ zorgplan opstellen;
• De transfer maken vanuit Omaha system naar eigen zorgdossier; en tot slot
• Reflecteren op eigen handelen en op elkaar.

Competentiegebieden:
• Communicatie;
• Klinisch redeneren;
• Samenwerken;
• Reflecteren;
• Rapporteren.

Voor wie?

Niveau 4 (MBO 4 verpleegkundigen) en niveau 5 (HBOV verpleegkundigen)

Resultaat

Na deze workshop zijn de deelnemers op de hoogte van het Omaha System, kennen de Omaha terminologie en classificatie en weten deze toe te passen in het verpleegkundig proces.
Daarnaast kunnen de verpleegkundigen de indicatie of het opgestelde zorgplan vanuit de Omaha systematiek koppelen aan het zorgdossier.

Praktische informatie

Cursusduur:
1 dag van 09.30 tot 16.30 uur

Kosten open inschrijving:
De kosten bedragen € 185,- per persoon, inclusief lunch en exclusief BTW. De cursus gaat in ieder geval van start bij een deelname van 10 personen.

Kosten incompany
Voor de kosten van een incompany training kunt u een afzonderlijke groepsprijs aanvragen.

Data

  • Maandag 16 September 2019 Noord Nederland
    Overige data: N.v.t.