Workshop HRM en Mantelzorg

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

Een op de acht werknemers in Nederland combineert een baan met mantelzorgtaken. In de toekomst ontkomen werkgevers er niet aan, om in hun personeelsbeleid aandacht te hebben voor mantelzorgende werknemers en passende ondersteuning te bieden in het combineren van beide taken.
Medewerkers die mantelzorg verlenen, melden zich opvallend meer ziek dan toen ze nog geen mantelzorg gaven. Het aantal werkende mantelzorgers is gestegen. Dit blijkt uit het rapport ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Willen we het kapitaal van de mantelzorger én diens duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt behouden, dan moet deze combinatie goed gefaciliteerd worden. Adequate faciliteiten vereisen inzicht in de kenmerken van de combinatie.
Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat mantelzorgers een effectieve bijdrage kunnen blijven leveren aan het succes van uw bedrijf? Wat zijn de kenmerken van een mantelzorgvriendelijke organisatie en hoe kunt u als leidinggevende/HRM’er met het thema aan de slag?
Deze inzichten en opvattingen over de koppeling HRM en mantelzorg praktijk zijn de kracht van deze workshop.

Programma

• Hoe kunt u als leidinggevende/HRM’er met het thema aan de slag?
• Wat is de rol van HRM en de leidinggevende hierin?
• Inzet en toepasbaarheid;
• Belangrijk resultaat bevorderende factoren.

Tijdens de bijeenkomsten wordt afwisselend gewerkt met inleidingen, groepsdiscussies en individuele opdrachten. Daarnaast is er veel aandacht voor case studies en inbreng van externe deskundigheid.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor HRM of P&O’ers.
Voor de workshop heeft u geen specifieke voorkennis nodig. Wel is het belangrijk dat u affiniteit heeft met HRM binnen een organisatiecontext.

Resultaat

Het resultaat van deze workshop is het creëren van bewustwording over de feiten rondom mantelzorg, het geven van concrete tools hoe met het thema om te gaan en het aanzetten tot concrete actie. In deze workshop wordt zowel aandacht besteed aan de rol van de leidinggevende als de rol van HRM als het gaat om agenderen, concretiseren en blijvend implementeren van het thema werk en mantelzorg.

Praktische informatie

Cursusduur:
Een dag van 9.30 tot 16.30 uur

Open inschrijving 
De kosten voor deelname middels open inschrijving zijn € 185,- per persoon, inclusief lunch en exclusief BTW. De cursus gaat in ieder geval van start bij een deelname van 10 personen.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte voor u op maat. Informeer bij een van onze adviseurs naar de mogelijkheden.Er staan nog geen nieuwe data ingepland. Informeer naar de mogelijkheden.