Training Geriatrisch Revalidatie

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

Leren werken vanuit het uitgangspunt ‘alles is revalidatie’ is één van de belangrijkste onderdelen van het werken in een therapeutisch klimaat. Tegelijkertijd is dit ook één van de moeilijkste onderdelen omdat dit vraagt om een cultuuromslag in de benadering van de cliënt bij alle medewerkers. Iedereen moet leren de cliënt op een positieve manier te stimuleren en te motiveren. Iedereen moet leren minder snel een helpende hand te bieden maar eerst samen met de cliënt te bekijken of hij het zelf kan.

In de training 'Geriatrische Revalidatie’ leert de deelnemer cliëntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat en zich de meest actuele inzichten van de Geriatrische Revalidatiezorg eigen te maken. De volgende inzichten staan centraal in de training:
• Het werken en multidisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat;
• De (beroeps)houding bij geriatrische revalidatie;
• Begeleiding en her activering van cliënten bij geriatrische revalidatie.

Programma

Het trainingsprogramma bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk 3 klokuren. De eerste 2 bijeenkomsten worden aaneengesloten uitgevoerd. Vanuit een compact theoretisch kader wordt er middels wisselende werkvormen, opdrachten en praktijksimulaties, geoefend met het maken van een vertaalslag naar de eigen werksituatie.
Op hoofdlijnen komen per bijeenkomst, de volgende onderwerpen aan de orde:

Dagdeel 1
• Uitgangspunten en visie op geriatrische revalidatie en therapeutisch klimaat;
Het werken en samenwerken in een multidisciplinair team; Het afstemmen van taken en verantwoordelijkheden;
• Transparantie van werken;
• Cultuurverschillen herkennen, erkennen en herdefiniëren.

Dagdeel 2
• Het creëren van een therapeutische en herstellende omgeving voor de geriatrische revalidatie;
• De beroepshouding bij geriatrische revalidatie vanuit de diverse disciplines;
• De betrokkenheid van mantelzorgers bij de revalidatie;
• Afstemming vanuit de zorgtriade;
• Communicatie rondom de nieuwe stijl van revalideren.

Dagdeel 3
• Motiverende gespreksvoering;
• Bejegening en beroepshouding bij geriatrische revalidatie.

Dagdeel 4
• Begeleide les ter ondersteuning van het borgingsproces. Onder begeleiding van de docent en in bijzijn van de teamleden geven de deelnemers in groepjes, enige tijd na de training, een presentatie over de opgedane kennis en de ontwikkeling in hun eigen werkzaamheden en het team.

Lesmateriaal
De training wordt ondersteund door een compacte reader met relevante theorie. Vanwege de compacte opzet van de training wordt de lesstof beperkt tot de besproken aandachtsgebieden. Aan de deelnemers zal gevraagd worden om voor elke bijeenkomst theorie voor te bereiden en relevante opdrachten uit te werken zodat in de bijeenkomsten de aandacht kan uitgaan naar verdieping en oefenen.

 

Voor wie?

GRZ teams

Praktische informatie

Cursusduur:
4 dagdelen

Investering Open aanbod
De investering voor deelname middels open inschrijving is € 735,- per persoon, inclusief lunch en exclusief BTW. De cursus gaat in ieder geval van start bij een deelname van 10 personen.

Investering incompany
Voor de kosten van de incompany training kan een afzonderlijke groepsprijs worden aangevraagd. Informeer bij een van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Er staan nog geen nieuwe data ingepland. Informeer naar de mogelijkheden.