Opleidingen & Trainingen

Neem contact op met Stoc

Geriatrisch Revalidatie Verzorgende

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

Leren werken vanuit het uitgangspunt Ďalles is revalidatieí is ťťn van de belangrijkste onderdelen van het werken in een therapeutisch klimaat. Tegelijkertijd is dit ook ťťn van de moeilijkste onderdelen, omdat dit vraagt om een cultuuromslag in de benadering van de cliŽnt bij alle medewerkers. Iedereen moet leren de cliŽnt op een positieve manier te stimuleren en te motiveren. Iedereen moet leren minder snel een helpende hand te bieden maar eerst samen met de cliŽnt te bekijken of hij het zelf kan.

Als verzorgende heb je de taak deze doelgroep te begeleiden in hun revalidatieproces. Dat vergt nogal wat van je deskundigheid op gebied van kennis van de doelgroep, ziektebeelden en behandelmethoden, wet-en regelgeving,
In de GRZ-opleiding leert de deelnemer taken van de geriatrisch revalidatie verzorgende te verrichten.

STOC heeft de GRZ opleiding competentiegericht ontwikkeld in vier modules:

Module 1: Positionering van de geriatrisch revalidatie verzorgende en het werken binnen de eigen zorgsetting met zorgrevalidatieplan.
Module 2: Gespreksvaardigheden.
Module 3: CliŽntgericht en interdisciplinair samenwerken.
Module 4: Professionalisering als geriatrische revalidatie verzorgende.

In deze vier modules komen alle beroepscompetenties zorgvuldig aan bod.
Het programma wordt verrijkt met een trainingsacteur om een aantal vaardigheden goed te ervaren door te oefenen.

Programma

Module 1 Positionering van geriatrisch revalidatie verzorgende en het werken binnen de eigen zorgsetting met zorgrevalidatieplan
Verdiepen in de doelgroep van geriatrische revalidant, de rollen als geriatrisch revalidatie verzorgende en de randvoorwaarden om die rollen uit te voeren, visie van de GRV/het GRZ team op een beroepshouding bij geriatrische revalidatie. Vastleggen van de specifiek voor de revalidant gemaakte afspraken in het zorgrevalidatieplan.

Module 2 Specifieke op de GRZ gerichte Gespreksvaardigheden
Vaardigheden verbreden en verfijnen op gebied van communicatie en gesprekvoeren in uiteenlopende situaties binnen de revalidatiezorg. Motiverende gespreksvoering. Werken en denken vanuit de zorgtriade. Coping gedrag.

Module 3 CliŽntgericht en interdisciplinair samenwerken
CliŽntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat, interdisciplinair en multidisciplinair samenwerken, resultaatgericht werken in een therapeutisch klimaat. Het creŽren van een therapeutische en herstellende omgeving voor de geriatrische revalidant, het begeleiden en her activeren van de revalidant.

Module 4 Professionalisering als geriatrische revalidatie verzorgende
Het maken van een verbeterplan. Hierin komen de kerntaken en competenties van GRV aan bod.

Voor wie?

Specialisatie/bijscholing voor Verzorgende MBO niveau 3, VIG, EVV en GVP.

Resultaat

Na deze bijscholing is de deelnemer in staat om de volgende kerntaken te kunnen vormgeven:

1) Verantwoordelijkheid dragen voor het scheppen en in stand houden van een therapeutisch klimaat, waarbinnen het zelfbeschikkingsrecht van de revalidant wordt gewaarborgd tijdens het doorlopen van het revalidatieproces en de vastgestelde revalidatiedoelen.
2) BeÔnvloedt kennis, inzicht en copinggedrag van de revalidant in de bestaande situatie en voor de toekomst.

Praktische informatie

Cursusduur:
4 dagen van 9.30 tot 16.30 uur

Investering Open aanbod
De†investering voor deelname middels open inschrijving†is Ä 735,- per persoon, inclusief lunch en exclusief BTW.
De cursus gaat in ieder geval van start bij een deelname van 10 personen.

Investering incompany
Voor de kosten van de incompany training kan een afzonderlijke groepsprijs worden aangevraagd. Informeer bij een van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Er staan nog geen nieuwe data ingepland. Informeer naar de mogelijkheden.