Blended leren programma voor begeleiders LVB cliënten

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

Het LVB blended leren programma sluit aan bij de actuele ontwikkelingen op het sociaal domein. CliŽnten met een lichte verstandelijke beperking wonen nu of in de nabije toekomst steeds meer in de wijk. In veel gevallen zelfstandig met begeleiding die hen op diverse levensgebieden begeleiding biedt. Dit vraagt om inzicht en vaardigheden van de begeleider of betrokkene.

De samenleving met alle verleidingen en bedreigingen zijn onderdeel van het leven van de cliŽnt.

Het blended programma gaat in op dilemmaís die kunnen ontstaan en/of spanningen kunnen oproepen.

Actualiteit
Het online leergedeelte bestaat uit drie cursussen die op eigen tempo en moment gevolgd kan worden. Iedere cursus heeft een eigen casus. Deze casussen zijn ontwikkeld samen met begeleiders en laten de realiteit zien. De casussen laten het leven van LVB-cliŽnten achter de voordeur zien. Niet alleen de LVB-cliŽnt staat centraal maar ook de omgeving speelt een rol.
Iedere cursus sluit af met een dilemma, waarin de deelnemer gevraagd wordt wat hij/zij zou doen in deze bepaalde situatie. De theorie en de verwerkingsopdrachten dienen hierbij als basis. De cursussen bevatten diverse filmpjes en interactieve werkvormen.

Programma

Tijdens het traject van 3 maanden ontmoeten deelnemers elkaar op vier gezamenlijke bijeenkomsten. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten doorloopt de deelnemer de online cursussen, maakt opdrachten en reflecteert samen met andere deelnemers via het leerplein op de dilemmaís.
Experimenteren met nieuw gedrag, bewustwording van eigen normen en waarden en evenwicht in afstand en nabijheid, krijgen aandacht in de trainingsbijeenkomsten en intervisie.

In grote lijnen


Er wordt gestart met de basis: Wat is LVB? Hierin komen verschillende theorieŽn aan bod, zoals het AAIDD model, de levensdomeinen van Shalock & Verdugo en de ontwikkelgebieden van mensen met een LVB. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hechtings- en begeleidingsproblemen en de veel gebruikte begeleidings-methodieken, zoals de Dynamische Driehoek en Competentiegericht Werken.

De opgedane kennis wordt vervolgens toegepast door het invullen van een Weegschaal en het gebruik van de Stoplichtmethode. Naast de theorie wordt ook aandacht besteed aan de rol van communicatie in de begeleiding.

Voor wie?

Organisaties en medewerkers die geloven in een nieuwe manier van leren en ontwikkelen.

Voor een incompany training†kan de online omgeving†herkenbaar worden gemaakt door uw logo in te passen en het leertraject kan eenvoudig gekoppeld worden aan uw eventuele huidige leeromgeving.
Bij†open inschrijving zijn maatwerk aanpassingen hierin niet mogelijk.

Dure investeringen in uw huidige IT-infrastructuur is niet nodig. Het enige wat een deelnemer nodig heeft is een computer en/of tablet met een internetverbinding.

Daarnaast is maatwerk natuurlijk mogelijk. Samen met onze onderwijskundigen en uw inhoudelijke experts kunnen aanpassingen in het leertraject ontwikkeld worden.

Aanpassingen waaraan u kunt denken:

ē De behandelde methodieken afstemmen op uw organisatie;
ē Het vervangen van de theoretische uitleg door uw eigen inhoudelijke experts;
ē Aanpassen van het aantal bijeenkomsten en online cursussen.

Resultaat

Na het volgen van het blended leren traject bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van begeleiding van cliŽnten met een licht verstandelijke beperking.

Praktische informatie

Wilt u meer weten over dit LVB blended programma voor begeleiders of betrokkenen? Neemt u dan contact op via de blauwe knop hierboven - Vraag informatie aan - of bel direct naar uw adviseur Veronique Schram via 06-10944195. 

Ook als u informatie wilt over deze wijze van leren en opleiden en mogelijk een ander onderwerp via deze methode wil ontwikkelen, dan kunt u ook contact opnemen met Veronique Schram 06-10944195.

De open inschrijving vindt plaats in Bunnik. In groepen van maximaal 15 vakgenoten oefent u uw skills en deelt u ervaringen. De bijeenkomsten duren 3 uur. Door middel van diverse werkvormen werkt u aan bewustwording, reflectie en vaardigheden die u kunt gebruiken in de begeleiding die u geeft.

De kosten voor open inschrijving bedragen € 325,- per persoon.
Dit is inclusief de e-learning modules, leerplein en de lesbijeenkomsten. Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname.

Meer informatie? Download dan onze folder


Er staan nog geen nieuwe data ingepland. Informeer naar de mogelijkheden.