Externe legitimering

STOC streeft ernaar om haar opleidingen, voor zover van toepassing, te laten legitimeren door onafhankelijke externe partijen.

CREBO-erkenning
STOC heeft een Crebo-erkenning van het Ministerie van OCW gekregen voor het uitvoeren van opleidingen op niveau 1, 2, 3 en 4 in de Zorg & Welzijn:

  • Zorghulp
  • Helpende zorg en welzijn
  • Verzorgende IG 
  • Verpleegkunde

Branche-erkenning
STOC heeft een branche-erkenning van Calibris voor de volgende functie-opleidingen in de (thuis-)zorgsector:

  • Thuishulp A
  • Verzorgingshulp B
  • Verzorgende C
  • Verzorgende D

Post HBO Register
De opleidingen die STOC verzorgt op Post HBO niveau zijn erkend door de Stichting Post HBO Nederland. Hetgeen inhoudt dat afgestudeerden aan deze opleidingen een officieel erkend Post HBO diploma ontvangen.


CEDEO
Sinds juli 2004 zijn onze maatwerk bedrijfsopleidingen CEDEO erkend.  STOC geaccrediteerd door Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.
STOC is geaccrediteerd door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden voor alle bij- en nascholingen aan verpleegkundigen en verzorgenden. Dit houdt in dat bij- en nascholingen van STOC punten kunnen opleveren die nodig zijn voor de herregistratie van verplegenden en verzorgenden in het Kwaliteitsregister V & V.

 


Eerst Verantwoordelijke Verzorgende
Deze STOC opleiding wordt erkend door de sociale partners verenigd in A+O VVT. De legitimering is in handen gelegd van Calibris.

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie
Deze STOC opleiding wordt erkend door de sociale partners verenigd in A+O VVT. De legitimering is in handen gelegd van Calibris.


Onderzoek

Cedeo
In 2014 is door Cedeo een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hieronder is het conceptrapport van het onderzoek van Cedeo opgenomen. Ondanks een gemiddelde score van een 9,2 willen wij onze kwaliteit in de aankomende 3 jaar nog aanzienlijk verbeteren. 

Document conceptrapport Cedeo

Onderwijsinspectie
De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de opleidingen van STOC.
Het laatste onderzoek heeft plaatsgevonden in 2016 en is met een positieve beoordeling afgerond.
Het meest recente rapport van de onderwijsinspectie is hier na te lezen.