Lesmethoden

In de trainingen en het onderwijs van STOC staan de competenties van de deelnemers centraal. Een belangrijk aspect daarbij is het uitgangspunt dat we mensen zo min mogelijk lastig vallen met dingen die ze al beheersen. Wij richten ons vooral op het versterken van die competenties die voor hun functievervulling essentieel zijn. Veel van onze programma´s bestaan dan ook uit een theorie- en een praktijkcomponent. Cursisten versterken, op basis van een persoonlijk ontwikkelplan, met name in de praktijk hun kerncompetenties. De theoriebijeenkomsten en de skillslab instructies zijn hieraan ondergeschikt. Bij de beoordeling speelt het afleggen van een proeve van bekwaamheid een steeds grotere rol. Onze aanpak is probleemgestuurd, gericht op volwassenen en vooral praktijkgericht. In de keuze van onze lesmethoden komt dit terug. We werken met:


•  praktijkopdrachten
•  persoonlijke ontwikkelplannen
•  portfolio´s
•  casuïstiek
•  incidentmethode
•  rollenspel
•  videotraining
•  intervisie
•  reflectiegesprekken
•  groepsdiscussies
•  instructies
•  werkcolleges